Prihlasovacie meno: Heslo:
Registrácia nového užívateľa
Hrať túto hru

Štatistika vyhratých hier
biely225156 (47.90 %)
čierny220171 (46.84 %)
Remíza24676 (5.25 %)

Šach

Základná pozícia a cieľ hry

Šach sa hrá na štandardnej šachovnici 8x8 políčok. Každý hráč začíná so 16-timi figúrkami - kráľom, dámou, dvoma vežami, dvoma strelcami, dvoma jazdcami a ôsmimi pešiakmi. V základnej pozícii sú figúrky každého hráča umiestnené do prvých dvoch radov vzhľadom k hráčovej strane šachovnice podľa nasledujúceho obrázku.Cieľom hry je dať mat súperovmu kráľovi. To znamená, že hráč musí napadnúť súperovho kráľa tak, aby nemohol ustúpiť na pole, ktoré nie je ohrozené hráčovými figúrkami. Všetky druhy ukončenia hry budú opísané ďalej.

Pohyb figúrok
Mno ľudí zastáva názor, že naučiť sa hrať šach je ťažké, pretože "každá figúrka ťahá inak". Aj keď sa každý druh figúrky naozaj pohybuje podľa špecifického pravidla, nie je problém veľmi rýchlo zvládnuť základné ťahy na šachovnici. Nasledujúce obrázky postupne znázorňujú jednotlivé figúrky a možnosti ich pohybu (označené zelenými krížikmi).

KráľKráľ sa pohybuje iba o jedno pole ľubovoľným smerom. Výnimku tvorí rošáda, to je spoločný ťah kráľa a věže rovnakej farby. Robí sa tak, že kráľ potiahne o dve polia vodorovne vpravo alebo vľavo a veža ho preskočí v opačnom smere. Pravidlá rozlišujú krátku (malú) a dlhú (veľkú) rošádu, ktoré ukazujú tieto obrázky (pozícia pred a po rošáde).

Krátka rošádaDlhá rošáda


Aby bolo možné spraviť rošádu, musia byť splnené tieto podmienky:
 • Kráľ a veža, ktorí majú spraviť rošádu, sa od začiatku partie nepohli.
 • Kráľ nie je v šachu (pozri ďalej).
 • Medzi kráľom a vežou nestoja iné figúrky.
 • Kráľ by počas uskutočňovania rošády neprekročil pole, ktoré je napadnuté súperovými figúrkami, ani by na takom poli neskončil svoj ťah.
Kráľ je naviac výnimočný tým, že nesmie vstúpiť na pole, ktoré je ohrozené súperovou figúrkou. Ak je kráľ napadnutý (tzn. ak by sa nepohol, súper by kráľa v nasledujúcom ťahu zajal), nazýva sa taká pozícia šach. Hráč, ktorý má kráľa v šachu, musí ihneď spraviť ťah, ktorým šach zruší, a to niektorým z týchto spôsobov:

 • Zajme súperovu figúrku, ktorá ohrozuje jeho kráľa.
 • Ustúpí kráľom na pole, ktoré nie je ohrozené súperovými figúrkami.
 • Postaví inú figúrku medzi svojho kráľa a súperovu šachujúcu figúrku tak, aby prekrížil jej dráhu a tým zrušil napadnutie vlastného kráľa.

Ak nemôže hráč zrušiť šach, prehráva hru. Taká situácia sa nazýva mat.

DámaDáma je najmocnejšou figúrkou na šachovnici, pretože sa môže pohybovať ľubovoľným smerom o ľubovoľný počet polí.

VežaVeža sa pohybuje o ľubovoľný počet polí po riadkoch alebo stĺpcoch a je to druhá najmocnejšia figúrka hneď po dáme.

StrelecStrelec sa pohybuje o ľubovoľný počet polí po diagonálách. Z toho vyplýva, že strelec nikdy nevstúpi na pole inej farby, než na akom začínal hru. Každý hráč má dvoch strelcov - jedného na bielych poliach a druhého na čiernych.

JazdecPohyby jazdca sa odlišujú od pohybov ostatných figúrok tým, že jazdec ako jediný smie skákať cez ostatné figúrky, ktoré mu stoja v ceste pri jeho pohybe. Jazdcov ťah je zložený - začíná o jedno pole vodorovne alebo zvisle a končí ťah o jedno pole diagonálne.

Pešiak

Pešiaci, aj keď sú najslabšími figúrkami v hre, majú niekoľko zaujímavých vlastností a často rozhodnú o výsledku celej hry:

 • Pešiak sa pohybuje len dopredu o jedno pole a to po svojom stĺpci, nikdy dozadu alebo do strany. Ak stojí pešiak v základnej pozícii, môže potiahnuť o dve polia dopredu, pokiaľ mu v ceste nestojí iná figúrka. • Pešiak môže zajať súperovu figúrku, ktorá sa od neho nachádza na políčku pred ním diagonálne. • Ak pešiak dosiahne opačnú stranu šachovnice (posledný rad), premení sa na dámu, vežu, strelca alebo jazdca rovnakej farby podľa voľby hráča. Funkčnosť takejto novej figúrky je okamžitá, teda napr. dáma vzniknutá premenou pešiaka môže ihneď v tom istom ťahu dať šach alebo mat. • Pokiaľ súperov pešiak ťahal v predchádzajúcom ťahu o dve polia vpred tak, že sa týmto ťahom dostal na rovnaký rad, ako hráčov vlastný pešiak, ale na vedľajší stĺpec, môže hráč zajať tohoto súperovho pešiaka rovnakým spôsobom, ako by postúpil len o jedno pole. Taký ťah sa nazýva en passant alebo branie mimochodom, a je možno tak zahrať iba hneď potom, čo súperov pešiak ťahal o dve polia vpred. V ďalších ťahoch táto možnosť zaniká. Príklad brania en passant ukazuje nasledujúcí obrázok (pozícia pred ťahom čierneho, po ťahu čierneho a po braní en passant).


Ako zajať súperove figúrky
Ak je hráč na ťahu a niektorá z jeho figúrok môže dosiahnuť pole, na ktorom stojí súperova figúrka, smie túto figúrku zajať. Zajatie prebehne tak, že hráč odstráni súperovu figúrku zo šachovnice a na jej miesto umiestni vlastnú figúrku, ktorou ťahal. Takto získaná figúrka sa objaví pod šachovnicou (alebo nad, podľa toho, na ktorej strane šachovnice je hráč zobrazený) v poli Zajaté figúrky, kde si hráč môže skontrolovať počet a druh zajatých figúrok a stav hry.Hráč nesmie zajať súperovu figúrku, pokiaľ v dráhe pohybu jeho vlastnej figúrky stoja iné figúrky (teda medzi hráčovou a súperovou figúrkou). Jedinou výnimkou je jazdec, ktorý smie "skákať" cez vlastné i súperove figúrky.Je dovolené zajať všetky figúrky okrem kráľa.


Ukončenie hry
Hra končí, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Hráč napadne súperovho kráľa (teda dá súperovi šach) takým spôsobom, že súper nemôže zo šachu uniknúť v nasledujúcom ťahu. Táto situácia sa nazýva mat a hráč, ktorého kráľ je v mate, prehráva.
 • Hráč nemôže spraviť ťah bez toho, aby vstúpil svojím kráľom do šachu, a pritom jeho kráľ nie je momentálne ohrozený. Táto situácia sa nazývá pat a hra končí remízou.
 • Jeden z hráčov vzdá partiu a prehráva.
 • Hráči sa dohodnú na remíze.
 • Ostatné podmienky na okamžité ukončenie hry remízou (nedostatočný materiál na mat, trikrát opakovaná pozícia, 50 ťahov bez pohybu pešiaka alebo zajatia figúrky) nie sú zatiaľ podporované. Ak máte dojem, že vaša partia by mala skončiť remízou podľa niektorého z uvedených pravidiel, kontaktujte nás na info@brainking.com a my vašu partiu ukončíme.


Ďaľšie dôležité pravidlá
 • Hráč môže zajať iba súperove figúrky, nie svoje vlastné.
 • Hráč nesmie spraviť ťah, ktorým by bezprostredne ohrozil vlastného kráľa (uviedol ho do šachu). Ak sa stane, že vám BrainKing.com nedovolí potiahnuť určitou figúrkou alebo na určité pole, je to pravdepodobne tým, že by sa váš kráľ ocitol v šachu.

Hrať túto hru

Prezrite si tiež: Šach, Čínsky šach, Japonský šach, Rohový šach, Opevnený šach, Prepadový šach, Cyklický šach, Žravý šach, Vymretý šach, Maharádžov šach, Trojšachový šach, Temný šach, Atómový šach, Janusov šach, Ambasádový šach, Pozičný šach, Voľný pozičný šach, Valcový šach, Amazonský šach, Berlínsky šach, Fisherov šach, Leganov šach, Jazdcový šach, Veľký šach, Capablancov šach, Los Alamos šach, Nejasný šach, Minišógi, Kockový šach, Recyklovaný šach, Ľadový šach, Behemotské šachy, Kočičí šachy, Koňské šachy, Závod králů, Kostkové šachy 10x10, Masakrové šachy
Dátum a čas
Priatelia on-line
Obľúbené kluby
Spoločenstvá
Tip dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, všetky práva vyhradené.
Späť na vrchol