Prihlasovacie meno: Heslo:
Registrácia nového užívateľa
Ochrana súkromia
Váš e-mail je vyžadovaný pri registrácii a je použitý na upozornenie, že ste na ahu, prípadne ak sa vyskytne podobná herná udalos. Váš e-mail nie je na BrainKing.com viditeľný pre nikoho iného okrem vás. Ak sa rozhodnete podeli sa o váš e-mail so súpermi, môžete tak spravi pomocou súkromých správ behom hry. Vo všetkých ostatných prípadoch je informace o vašom e-maile neprístupná pre všetkých užívateľov alebo návštevníkov BrainKing.com vrátane vašich súperov.

BrainKing.com zaručuje, že všetky e-maily posielané od nás hráčom sú len v prospech hráča (obyčajne ide o upozornenie, že je hráč na ahu v niektorej zo svojich rozohraných hier). Samozrejme máte možnos túto notifikáciu vypnú na vašej stránke Nastavenie, čím budete chránení pred zasielaním takýchto správ od BrainKing.com.

Váš e-mail nebude nikdy poskytnutý tretím stranám bez vášho VÝHRADNÉHO súhlasu.

Hráči môžu nastavi voliteľné (nepovinné) informácie o sebe na svojej stránke Môj Profil, ak chcú zverejni pre ostatných hráčov svoje meno, krajinu, dátum narodenia atď. BrainKing.com nikdy nebude poskytova tieto osobné informácie tretím stranám bez hráčovho VÝHRADNÉHO súhlasu.

BrainKing.com používá cookies na predávanie informácie o vašom ID pri pohybe medzi jednotlivými stránkami. Tento mechanizmus vás chrání pred neustálym zadávaním svojho užívateľského mena a hesla na overenie, ak máte na danú stránku prístup. Vzhľadom k tomu, že minimálne raz sa musíte prihlási svojím užívateľským menom a heslom, vieme, o ktorého užívateľa ide, takže použitie cookies nijako neobmedzuje vaše súkromie na BrainKing.com.

Všetky správy vymieňané medzi vami a vašimi súpermi pri hre sú viditeľné len pre hráčov príslušnej hry. Ostatní hráči môžu vidie iba hru samotnú (hraciu dosku, notáciu, zvyšný čas, ...), ale ostatné súkromné informácie (správy) sú pre nich neviditeľné. Ak chcete zvýšit svoje súkromie pri partii, môžete zaškrtnú checkbox "Súkromná hra" počas definovania partie. V takom prípade nebudú ostatní hráči schopní vidie ani hraciu dosku, notáciu a ostatné herné informáce.

Ak používate BrainKing.com z verejného počítača (napr. v internetovej kaviarni), nezabudnite kliknú na "Logout" a potom zatvori všetky okná prehliadača, ak budete chcie ukončit svoj pobyt na BrainKing.com. Tento proces by mal zabráni iným ľuďom použi rovnaký počítač a pokračova v hre na BrainKing.com pod vašim ID.
Dátum a čas
Priatelia on-line
Obľúbené kluby
Spoločenstvá
Tip dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, všetky práva vyhradené.
Späť na vrchol