Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Pravé slópec okazoje přéklade základnich pozec pro každé špil. O někeréch drohu špilu to može vepadat doopravde jinak, protože záleži boď na haloze (Šache v roho,...) nebo na špilošovo véběro (Lodě,...).
Večmochat špile:  čmochat v ménách čmochat v plkách 

Šache (37)
Lajne (21)
Šutre (4)
Zbetke (27)
Šache
Néklasičťéši z klasickéch deskovéch špilu pro dva špiloše. (šecke pravedla)
Šache z Čine
Šache z Čine (nebo take Xiangqi) só jednim z néoblébeňéšich deskovéch špilu v Asii. V sóčasnosti ho hrajó milióne (nebo desitke miliónu) nadšencu z celyho světa. (šecke pravedla)
Šache z Japonska
Šache z Japonska (Shogi) patřijó meze dalši venikajici a oblébeny šachovy špile. Shogi se hrajó v Japonsko ož od 16.stoleti a zajimajó se o ně aj borci z jinéch kontinentu. (šecke pravedla)
Šache v roho
Variaca na šache, kerá vežadoje trocho odlišnó strategio k vehranymo špilo. Váš kingoš je nacpané v pravym dolnim roho deske ke špilo a postaveni zbeléch čudlu (krom pinčlu) je halozově pospřehébany. (šecke pravedla)
Opevněny šache
Toďten špil je dost podobné špilu Šache v roho. Jediné rozdil je v tem, že má každé špiloš tře extra pinčle před svym kingošem. (šecke pravedla)
Přepadovy šache
Bílé má obečénó šachovó pozeco na počátko, bojuvke černyho se skládajó jenom z horde pinčlu. Bílé vehrá, dež čórkne šecke černy pinčle, černé mosi matovat bílyho kingoša. (šecke pravedla)
Cyklicky šache
Velmi oblébená variaca na šache, kerá s sebó nese spósto novéch strategii. Rozdil meze klaseckéma šachama a toďtym špilem je v tem, že čórkly čudle mužó bét švihnoty zpátke na šachovnico jako špilošove vlastni. (šecke pravedla)
Nenažrany šache
Dalši známá variaca na šache. Kdo přende o šecke čudle jako prva nebo nemože táhnót, vehrává. Néni toť žádné šach nebo mat a čudle mužó bét zmutovany aj na kingoša. (šecke pravedla)
Zgebly šache
Velmi vechetaná variaca na šache, keró vemeslel pacholek R. Wayne Schmittberger. Špiloš, kerymo "zgebnó" šecke čudle jednyho droho (např. oba šimle), prohrává špil. Néni toť žádné šach nebo mat a pinčle mužó bét zmutovany aj na kingoša. (šecke pravedla)
Šache s Maharádžó
De o málo známó variaco na šache. Bílé lice jenom s jednym čudlem - maharádžó, keré se hébe jak kingoška a šiml dohromade. Černé má obečénó sado šachovéch čudlu. (šecke pravedla)
Šache "třekrát a dost"
Toďten špil přišópává jedno extrovni pravedlo do klasickéch šachu. Špiloš vehraje (vejma obečénéch šachovéch možnosti véhráni), dež dá sópeřovi šach třekrát za sebó v jedné partii. (šecke pravedla)
Šache za tme
Klasicky šache, kde je kósek deske ke špilo skreté pro každyho špiloša (podle teho kde stojijó). Néni toť žádné šach ani mat. Špiloš, keré čórkne sópeřovo kingoša, vehrává špil. (šecke pravedla)
Vébušny šache
Vechetaná šachová variaca se spóstó vébuchu a explozi. Néni toť žádné šach nebo mat. Špiloš vehraje, jestle vehodi sópeřovo kingoša do lufto! (šecke pravedla)
Šache s Janusákem
Šache s Janusákem só oblébenó germánskó variacó na šache. Veoživá se deske 10x8 placu a objevoje se toť nové čudl pojmenované janusák, keré se hébe jak šiml a pestolnik sóčasně. (šecke pravedla)
Šache na ambasádě
Šache na ambasádě (od pacholka Kevina Hilla) só variacó na Birdove šache. Hrajó se na desce 10x8 placu a představojó dva novy čudle - kardinál (keré se hébe jak šiml a pestolnik sóčasně) a maršál (spojoje tahe šimla a věže). (šecke pravedla)
Pozični šache
Pozični šache se hrajó sténě jak klasecky šache s jedinym rozdilem - oba špiloši mužó navolet základni pozeco a šópnót čudle kde chcó na svó polovino deske ke špilo. Je toť několek omezeni, co se tékajó pinčlu a pestolniku. (šecke pravedla)
Volny pozični šache
Volny pozični šache só skoro stény jak pozični šache, ale nésó toť žádny omezeni na pozeco čudlu. (šecke pravedla)
Válcovy šache
Válcovy šache só šachovó variacó hranó na "válco" - slópce A a H só spojeny, což nabizi mnohem vic možnosti hébáni. (šecke pravedla)
Amazonsky šache
Amazonsky šache majó stény pravedla jak obečény šache. Je toť jediné rozdil - kingoška je veměněná za amazonko, kerá spojoje možnosti hébáni kingoške a šimla. (šecke pravedla)
Šache z Berlina
Šache z Berlina só vechetany tahama pinčlem. V toďtym špilo se pinčle hébó po diagonálni lajně a čórkojó sópeřovo čudle rovně s vertikáló dopředo. (šecke pravedla)
Šache pacholka Fischera
Klasecky šache s halozově generovanó pozicó na počátko. Na toďto generováni só navěšene orčity pravedla, abe bel zaročené dobře vevážené špil. (šecke pravedla)
Šache pacholka Legana
Šachová variaca s modifikovanó pozicó na začátko (a to v roho) a několeka poopravenéma pravedlama (pinčle se hébajó po diagonálni lajně, rozšéřená zóna proměne). (šecke pravedla)
Šimlovy šache
Dobře vechetaná šachová variaca, vemešlená pacholkem Mannisem Charoshem roko 1972. Možnosti hébáni čudlu mužó bét velepšeny podporojicim šimlem. (šecke pravedla)
Velky šache
Velky šache (od pacholka Christiana Freelinga) se hrajó na desce pro šache 10x10 placu s přišópléma čudlama "maršál" (hébáni jak věža a šiml) a "kardinál" (hébáni jak pestolnik a šiml). (šecke pravedla)
Šache pacholka Džejára Kapablanke
Šache pacholka Džejára Kapablanke (z dilne pacholka Reinharda Scharnagla) só variantó puvodniho šachovyho špila na desce 10x8 placu, keré vetvořil pacholek José Raoul Capablanca. Toďten špil se veznačoje náhodně generovanó pozicó na počátko, na keró se vážó orčity pravedla, abe se zaročilo dobry veváženi špila. (šecke pravedla)
Mrňavy šache
Toďto je jednodochá variaca na šache, co veoživá desko 6x6 placu a na drohó strano neveoživá pestolnike. Puvodně slóžila k testováni šachovy mašine v pulce 20. stoleti. (šecke pravedla)
Šache, co nésó jasny
Šache, co nésó jasny (od pacholka Fabrice Liardeta) só moderni vechetanó variantó na klasecky šache. Misto obečényho taháni špiloš jenom orči štverec, na keré chce táhnót, a sópeř vebere čudl, keré se skotečně hébne. Cilem špila je čórknót sópeřovo kingoša, néni toť šach ani mat. (šecke pravedla)
Mrňavy šogi
Mrňavy šogi só moderni variacó Šogi (Šachu z Japonska). Špil se odbévá se na desce 5x5 placu a zóne pro zmutováni čudlu obsahujó jenom jedno lajno, kerá je od špiloša névic daleko. (šecke pravedla)
Šache s kostkó
Šache s kostkó só šachovó variantó, kerá s sebó nese haluzové faktor do strategie špilo. Před každym tahem se švihne kostkó a čislo, kery padne, orčoje čudl, keré se fčil može hébnót. (šecke pravedla)
Šache s recyklacó
Šache s recyklacó só šachovó variántó, kerá se zahrnoje do cyklicky škatolke. Špiloš može čorknót vlastni čudle (vejma kingoša) a švihnót je zpátke na desko ke špilo v následojícich tazich. Čudle čórkly sópeřovi nemužó projit recyklacó. (šecke pravedla)
Šache v ledo
Šache v ledo só vechetanó variantó, keró vemeslel pacholek Köksal Karakus. V postaveni, co je na počátko, só prázdny pole veplněny ledovéma krechlama a špiloši je mosijó nédřiv zajmót, abe vetvořile misto pro pohybe čudlu. Po každym 20. taho černyho přivali doba ledová, prázdy pole só zas veplněny ledovym svinstvem a osamoceny čudle zmrznó a só vehozeny z ploche ke špilo. (šecke pravedla)
Šache s dacanem Behemotem
Šache s dacanem Behemotem je špil, keré vetvořel pacholek Donald Seagraves, a řadi se do tepo variant s náhodnym véšplechtem. Nové nezničitelné čudl - dacan Behemoth - paběrkoje o 1-4 pole v náhodně zvolenym směro po každym špilošovo taho, a sezobe šecko, co mo přinde do ceste. (šecke pravedla)
Šache s Mickó
Šache s mickó (v originále Cheshire Cat Chess) só šachovó variacó, keró vetvořel pacholek Vernon Rylands Parton roko 1970. Špil je hrané s běžnéma šachovéma pravedlama, ale dvě změne toť přece jen só (a só doležity): 1) Po tem, co se čudl hébne na jiny pole, puvodni pole se zroši a žádné dalši čudl na něho nesmi vstópit (čudle se ale možó hébat nebo dávat šach přes zrošeny štverce). 2) Při svym prvnim taho se može kingoš hébat jak kingoška (z teho take veplévá, že toť néni žádná rošáda). (šecke pravedla)
Šache za koňa
Toďten šachové špil, keré vemeslel pacholek Bruce Zimov roko 1972, přefrčel s vechetanym strategickym cilem - ohnat do mato šimla, né kingoša. To je přičinó, že každé špiloš má jedneho šimla (na placo pro kingoša) a dva kingoše (na placech pro šimle). Rošádo je možny večachrovat šimlem a věžó, a pinčl može bét zmutované na kingoša. (šecke pravedla)
Kingošove fofre
Toďto je hrozně slavná a zvláštni šachová mutaca, keró vemeslel Vernon R. Parton v roko 1961. Špil je bez pinčlu, šecke čudle só verovnany na prvnich dvóch lajnách a abes vehrál, nemusiš dávat mat sópeřovymu kingošovi, ale bét prvni, kdo dostane svojeho kingoša na posledni lajno. (šecke pravedla)
Šache s kostkó stovkovy
Toďten špil só šache s kostkó, akorát je větši plac (10x10 poliček) a každé špiloš začiná s třema kingošama (misto jednoho). Špiloš,keré prvni zebere všecke tře sópeřovy kingoše, vehrál. (šecke pravedla)
Brotálni šache
Brotálni šache, kery vemeslel pacholek Andy Lewicki, só novó šachovó variantó, kerá se řadi meze te s náhodnó uvodni pozicó. Každé špiloš začéná s 8 kingoškama, 8 věžama, 8 pestolnikama a 8 šimlama (šecko je to náhodně rozplesknoty), a špiloši musijó zajmót sópeřuv čudl v každym taho. Ten, keré nemože táhnót nebo přende o šecke čudle, má projeté špil. (šecke pravedla)
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho