Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Reklama na BrainKingo
BrainKing, jakožto jeden z népopulárňéšich a nénavštěvovaňéšich hernich servru, nabizi pronájem vechetanyho reklamniho prostoro, zacilenyho na vic jak 80 tisic jedinečnéch návštěvniku každé měséc. Enzerojici obchodni kamoši mužó vebirat z véčto klaseckéch reklamnich forem nebo se domlovet osobně na takovy reklamě, kerá se bude névic temo kerymo lébit.
Textové odkec
Textové odkec je jednó z névic oblébenéch forem reklame, kvule nizkymo ranco a velkymo počto možnosti, kam to šecko švihnót na vebranym léstko. Kamoši z reklamke to obvekle veoživajó pro lepši indexaco vlastnich léstku v Gůglo a dalšich večmochávačich. Pravdó je, že i s pomocó textovyho odkeco de vebafnót na návštěvo, co zavitala na přislošné léstek, dež je teda vemakaně všóplé do slópko, zvérazněné v obdelniko nebo vhodnó barvó pozadi, atd.

Časové horizontnullnullnull
1 měséc100 EUR--
6 měsécu600 EUR300 EUR300 EUR
1 rok900 EUR550 EUR550 EUR
Léstek, co je na hostováni
Jak hledáš nélepši možnó reklamo podle vlastnich kléčovéch slov, potem je hostované léstek to pravy ořechovy. Možeš nadatlovat celé slópek jak chceš dlóhé, mužó v něm bét maluvke, bóchatelny odkaze, přehlašovaci léstra atd., a toďten slópek bode zašprajcované do stavbe BrainKingo jako nové samostatné léstek, na keré se bode odkazovat z Dóležityho léstko. Névěči véhodó toďteho je, že večmochávače lehko nandó Tvuj léstek dost brzo po jeho vzniko a bodó ho indexovat podle kléčovéch slov, kery v texto poožiješ - de o hodně vechetanó finto, jak se vetáhnót se svéma léstkama nebo složbama.

Časové horizont 
6 měsécu200 EUR
1 rok300 EUR


V připadě zájmo o enzerco nebo podrobňéši doptávke o možnostech reklame nás neváhé verošet na adrese fencer@brainking.com.
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2023 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho