Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Chráněni sókromi
Váš emajl je vežadované při zápiso a je poožité pro opozorněni, že ste na taho nebo se odbévá něco podobnyho. Váš emajl néni viditelné pro nikeho na BrainKing.com krom vás. Jak chcete váš emajl dat někomo jinymo, mosite to odělat sami a sókromě ve špilo. Jinač je to decke pro šecke na BrainKing.com nevečmochatelny, včetně vašich sópeřu.

BrainKing.com zaročoje, že veškery emajly posilany od nás špilošum só jedině pro špilošovo dobro (většinó de o opozorněni, že je špiloš na taho). Ale orčitě si toďto vechetávko možete vepnót na vašem léstko Héblátka, takže před našema plkama bodete v bezpeči.

Váš emajl néni nikdy vedané nikomo jinymo bez vašeho VÉSLOVNYHO sóhlaso.

Špiloši mužó zpřehébat to, co šópnó do Plku o sobě, jak chcó dat vědět ostatnim špilošum svy méno, zem, deň narozeni atd. BrainKing.com nikdy nebode toďte věce posilat dál bez špilošovyho VÉSLOVNYHO sóhlaso.

BrainKing.com veoživá cookies pro předáni hláške o vašem ID, dež licete z léstko na léstek. To vás chráni před datlovánim vašeho ména a kózelnyho sluvka furt dokola, abe se vědělo, kam možete. Jednó nadatlovat méno a kózelny sluvko mosite, me pak vime, o koho de a tak vás cookies neomezojó.

Šecke vzkaze veměňovany meze vama a vašim sópeřem ve špilo só viditelny enem pro vás. Ostatni špiloši ovidijó jenom špil (desko, zapsáni partie, čas, ...), ale ostatni sókromy věce (vzkaze) só pro ně neviditelny. Jak chcete svoje sókromi při špilo eště zvéšit, možete dat "Sókromé špil", dež bodete špil verábět. Pak ož tam krom vás a sópeřa neovidi nikdo nic.

Jak pooživáte BrainKing.com z veřény komputerovy mašine (třeba z internetovy kavárne), nezapomeňte klepnót na "Odporóčet se" a pak zavřit šecke okna pročmochávača, až bodete chtět okončet dřepěni na BrainKing.com. To be mělo zabránit temo, abe pak na tem komputero hrál někdo za vás, pod vašim ID.
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2023 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho