Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Pokyne pro oževatele
Vitéte na BrainKingo! Náš server nabizi jedinečnó šanco k hrani špilu a věřime, že se vám o nás bode lébit. Abe belo šecko férovy a ke šeckém spravedlivy, je toť zepár pravedel, kery mosi dodržet každé:

Základni pravedla: (platny na celym servero)
 1. Každymo špilošovi je povoleny mět právě jeden učet. Pooživáni vic kont sténó osobó, hlavně za učelem omělyho zvešováni hodnoceni pomocó umyslně projetéch špilu je považovany za nesportovni a podobny chováni nebode trpěny.
 2. Néni povoleny omožnit třetim osobám pooživat vaše konto. Jak čujete, že vam někdo lozi do zeli, hned veměňte kózelny sluvko na léstko Plke o sobě.
 3. BrainKing je server rodinnyho droho, otevřené oživatelum každyho věko. Sprosťárne, uchylárne nebo nebezpečny véhrožke toť nésó trpěny. (Přéplk: V někeréch sókroméch klobech na mloveni ve spolkách može bét lať skósnotelnosti šópnotá véš, jak o tem členi nebo čekači před vstopem vijó předem.)

Pravedla pro špile:
 1. NEPACHTLOVAT. Toďto slovo znamená, neveoživat venkovni vechetávke na nélepši tahe a neprojiždět naschvál špile za učelem zvednóti sópeřovyho BKR. Podobny chováni, jak je dokázany, može vist až k zablokováni učto a vešópnóti BKR z žebřéku.

Pravedla pro klobe na mloveni:
 1. BrainKing je hlavně špilové server, ne plkaci. Klobe bele vetvořeny za učelem zlepšeni celkovy kamošsky atmoške.
 2. Žádny hádke na kryv! Žádny sprosťárne na nikeho! Chovat se slošně, jinač rači košovat.
 3. Néni dovoleny kopčit plke jinyho oživatela na veřény klobe na mloveni bez jeho sóhlaso.
 4. Néni dovoleny zveřéňovat osobni a chólostivy věce o někem jinym bez jeho sóhlaso.
 5. Nezasepávéte hodně klobu sténym plkem. Třeba jak chcete špiloše zvat na na svuj tornaj ve vrchcábech, je v kledo nadatlovat to do klobo Tornaje a Backgammon, ale proč to valit aj jinam?
 6. Každé klob na mloveni má ovaděča nebo vic, keři hlidajó dodržováni pravedel. Možó předatlovat nebo smáznót plke, kery se ňák bijó s pravedlama. Take mužó šópnót plke oživatela do skréše nebo ho komplet verazet z klobo na mloveni, jak si nedá pokoj a furt mele z ceste proti pravedlám. Rozhádat se s ovaděčem v jeho vlastnim klobo většinó bez překvapeni konči tim, že veletite. Jak máte vážny probléme s ňákym ovaděčem, zkoste to nédřiv dat do richtyko sókromó zprávó. Néspiš dondete na to, že se s něma dá, jak se na ně de po dobrym. Jak ani toďto nevede k rozlósknóti, boď se temo klobo vehněte nebo to békněte Névyššimo ovaděčovi.
 7. Provokace nésó povoleny. To znamená, že be nikdo neměl datlovat plke za učelem vetočit jiny oživatele k datlováni odpovědi, kerá be bela proti pravedlum.

Pravedla pro ovaděče:
 1. Ovaděči hlidajó přidělené klob na mloveni, abe na sebe bele šeci hodni.
 2. Hlavni ovaděč (prvni ve véčto) řidi klob a jeho bezproblémové běh, ostatni ovaděči mu helfujó hlavně dež tam néni.
 3. Jak se v klobo plká často, hlavni ovaděč be měl zkosit večmochat ňáky brigádnike, nélip z jinéch časovéch pásem, abe bel klob v cajko co nédelši dobo.
 4. Jak je plk proti pravedlum, ovaděč be měl:
  1. Předatlovat plk a vehodit nevhodnó část, jak zbetek plko je v cajko.
  2. Vehodit celé plk, jak je nesločitelné se zaměřenim klobo.
  3. Poslat temo hřišnikovi véstraho do jeho Vzkazu o předatlování/vehozeni plko a jak je třeba, poslat ho na převéchovo semka.
  4. Jak se až moc chetne vic oživatelu, opozornit je veřéně přimo v klobo. Dež to nepomuže, šópnót jeho/jejich plke do skréše némiň na pár hodin.
  5. Jak to pak de furt dál z kopca, vehodit oživatela z klobo na mloveni.
  6. Ovaděči mužó zasáhnót aj jinač, dež to mosi bét, ale měle be aspoň vezkóšet toďte rade.
 5. Někdy se stane, že se mloveni zvrhne a po dobrym to nende - pak be měl ovaděč pospřehébat přistopové mód na "šeci mosijó bét odsóhlaseni" nebo "pinčli mosijó bét odsóhlaseni", do dobe, než se situaca oklidni.
 6. DÓLEŽITY: BrainKing néni sbor puritánu nebo náboženskéch fanatiku, takže orčitá dávka srande nebo plku zceste muže bét aj vitána, takže ovaděč be měl bét citlivé.

Dósledek:

BrainKing řeši prekérky jedno po drohé. Stat se može toďto:
 • Zákaz plku v klobech na mloveni (dočasné nebo nafurt)
 • Zákaz plku na léstkách ke špilo
 • Zrošeni zéskanéch BKR a vehozeni z žebřéku
 • Dočasné zákaz vstopo na celé BrainKing (zmrznóti učto)
 • Zákaz vstopo na celé BrainKing nafurt (zrošeni učto)

Mančaft BrainKingo néni zas tak šeroké, takže jak si bodete na někeho stěžovat, tak si počkéte, než si to prondem. Nezapomeňte, že BrainKing je hlavně o špilech, takže vechetáváme hlavně hratelnost.

Co odělat, jak mám problém s nějakym oživatelem:
 1. Předat ho do véčto Cajzlu.
 2. Skovat a vebodnót se na ostatni plke toďteho oživatela, orčitě je to učiňéši, než se s nim pustit do hádke a tim spadnót tam, kam on.
 3. Jak se to stane v klobo na mloveni, sókromě požádat o rozlósknoti ovaděča
 4. Jak ani to nepomože, béknót to Névyššimo ovaděčovi. Ale zas je třeba opozornit, že to be měla bét až posledni štaca. Čim vic se řešijó osobni bitke, tim miň je časo na práco.

Véměna pravedel
Óřednici BrainKingo si vehrazojó nároke zpřehébat toďte pravedla, jak se stane něco, s čim se toť nepočitalo a bode to chtět ohaset.
Šecke véměne só platny od chvile, co só oznámeny.
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2023 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho