Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Večmochat v plkách:  
Chatová cemra
Toďto je nehébaci verza chatovyho okna BrainKingo (kókni na léstek Héblátka / Chatová cemra). Měla be se veoživat, jen dež nende normálni chatovy okno, kvule temo, že toď nendó šecke JavaScripte.(27/06 2022 23:40:31) Skyking: Vikings:
(15/03 2019 21:41:55) BZHGames.xyz: Now you can play Amstrad games to https://bzhgames.000webhostapp.com
(20/03 2017 23:38:40) BZHGames.xyz: Go to http://mickael.pusku.com/labyrinthe/laby.php
(22/07 2016 15:06:15) awwwaww: Reaper99: XD
(14/02 2013 12:19:24) Mama super Bia: www.paolaxxx.com/4b8e36cc02d8a/3e4267f5
(22/11 2012 12:16:40) Reaper99: XD
(24/03 2012 11:15:02) suentun: which is this language
(28/11 2011 21:27:44) deezydaboss: no english
(20/04 2011 12:44:19) Ivanhoe: tož co chalani tu robite?
(08/03 2011 17:25:32) Shweena: hanaslang im glad mdqjcnuhvc
(20/01 2011 22:47:11) PashaTechnique: njegovo ime Fencer))))
(20/01 2011 22:45:29) PashaTechnique: misha-p: Mislim, da morate napisati pritožbo na kralja А
(03/01 2011 12:37:24) legend killer: pymos : 06.81.12.76.97
(03/01 2011 12:35:07) pymos67: +33628156065
(15/11 2010 12:27:44) gh-archer: トルコ共和国、通称トルコは、西アジアのアナトリア半島(小アジア)と東ヨーロッパの東トラキア地方とを領有する、アジアとヨーロッパの2つの大陸にまたがる共和国。首都はアナトリア中央部のアンカラ。北は黒海、南は地中海に面し、西でブルガリア、ギリシアと、東でグルジア、アルメニア、イラン、イラク、シリアと接する。 トルコの国土の大半を占めるアジア側のアナトリア半島(小アジア)とトルコ最大の都市であるヨーロッパ側のイスタンブルは、古代からヒッタイト・フリュギア・リディア・ビザンツ帝国などさまざまな民族・文明が栄えた地である……
(15/11 2010 12:26:53) gh-archer: トルコ共和国、通称トルコは、西アジアのアナトリア半島(小アジア)と東ヨーロッパの東トラキア地方とを領有する、アジアとヨーロッパの2つの大陸にまたがる共和国。首都はアナトリア中央部のアンカラ。北は黒海、南は地中海に面し、西でブルガリア、ギリシアと、東でグルジア、アルメニア、イラン、イラク、シリアと接する。 トルコの国土の大半を占めるアジア側のアナトリア半島(小アジア)とトルコ最大の都市であるヨーロッパ側のイスタンブルは、古代からヒッタイト・フリュギア・リディア・ビザンツ帝国などさまざまな民族・文明が栄えた地である……
(15/11 2010 12:26:28) gh-archer: http://brainking.com/images/smileys/137.gif
(28/10 2009 15:10:03) Dreda: hihim herde bpavoûf hanaslangî
(04/09 2008 13:48:06) HelenaTanein: whikki :)
(29/08 2008 01:42:36) Vikings: what happened to the potatoe?
(07/05 2008 02:42:14) whikki: ha, taky budu prvňý - test v bramboráckém chatu


Večachrovat cemro:
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho