Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Tornaje(mlovet)
Vetvořel(a): _Road Runner___
Week52 150 Brains *1148* (Kocábke za tme - vesvětlet špil)
Tourny for 4 players.
150 Brains entry
Prize 600 brains / 6months Brain Rook

Zpátke na véčet drohu špilu

Vstopni škvára (v Mozkách): 150 Mozku
Vévar za konečny omistěni (%): 1: 100%, 2: 0%, 3: 0%
Droh mača: Obečéné špil
Droh tornaja (?): veřazovaci pavók
Véška členstvi:     
Kolek može bét némiň špilošu: 4
Kolek može bét névic špilošu: 4
Časové hlidač (?): 2 dně, obečéná flákárna
BKR špilošu: 100 < BKR < 4000
Špiloši bez BKR: ja
Nebodovany špile (toďten tornaj nebode započitané do BKR): ne
Sókromé tornaj (bodeš vepóštět osobni zvaci léstky): ne
Verovnat do řade špiloše podle BKR: ja
Šecke špile toďteho tornaja majó zapnoté tah mašinó (teda te špile, v keréch je tah mašinó namontované)
Jaké je stav: okončeny
Datom a čas odmávnoti: 21. prosenca 2020, 02:05:00
Datom a čas okončeni: 7. ledna 2021, 08:05:00

V jakym stavo só fčil cene: 1: 600 Mozku, 2: 0 Mozku, 3: 0 Mozku

Ten, co vehrál tornaj: MelissaMarie

Mloveni

1 _Road Runner___ (1948)
8587407
2 MelissaMarie (1755)
MelissaMarie
8589105
Sophisticakes
3 Luke Skywalker (1673)
8587408
4 Sophisticakes (2107)
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho