Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Často kladeny dotaze (ČKD)
Léstek šeckéch néčasťéšich otázek

Hodine na tah a flákárna

Je toť několek možnosti, jak naštelovat časovó kontrolo pro špile:
 • Dně na tah a hodine na tah - určujó sóčet dni a/nebo hodin pro každé tah ve špilo, než donde k přešvihnóti časo. Toďto odpočitáváni je nastartovany po vekonáni sópeřova posledniho taho a može bét prodlóžené o dně flákárne nebo vikende (viz. niž).
  Dež naštelojete obě hodnote dně na tah a hodine na tah na 0, čas nebode pro toďten špil počítané, tede k jeho přešvihnóti nemože za žádnéch okolnosti dojit.
 • Flákárna a vikende
  • Obečéná flákárna - volny a vikendovy dně se dajó naštelovat na léstko Véčet dni a zvešojó hodnoto časo, co zbévá, jestle só zahrnoty v přislošnym intervalo. Jinak béknoty, k přešvihnóti časo nedonde za běho teho dňa, keré je špilošem označené jako flákárna nebo vikend. Za "deň" je v toďtem vyznamo považované interval 0:00 - 24:00 v časovym pásmo GMT+01:00.
  • Jen pevny vikende - dež je špil vetvořené s toďtó specifikacó, osobni naštelováni špilošu je ignorovany a poožije se jen klasecká kombinaca sobota-neděla. Mimo toďto, žádny dalši dně flákárne nésó pro přislošné špil započitany a dany nabidke ke špilo (nebo k tornajo) so zvérazněny zelenó značkó.
  • Bez flákárne - takové špil se odbévá bez jakéchkolev volnéch dni, takže časové usek meze jednotlevéma tahama nikdy nepřešvihne naštelovanó hodnoto dni/hodin. Toďte nabidke ke špilo (nebo tornajo) só zvérazněny červenó značkó.
 • Hodine na špil - toďta volba našteloje časové limit pro celé špil (označovany take jako hodine pacholka Fischera). Je orčená třema parametrama:
  • Čas - orčoje čas pro šecke tahe špilo ve dnich a hodinách, keré je pro každyho špiloša nastavené na začátko špila. Po tem, co špiloš vekoná tah, oplenolé čas od posledniho taho sópeřa je odečtené od toďté hodnote. Dež hópne čas na nolo, špiloš prohrá přešvihnótim časo.
  • Extrovnica - sóčet dni a hodin, keré je přišóplé k hodnotě časo, co zbévá, decke, dež vekoná tah.
  • Limit - névyšši možná hodnota časo, co zbévá, pro toďten špil. Limit nemože bét přehóplé veožitim Extrovnice.
  Toďten droh časovy kontrole je obvekle zobrazené v oseklym nomerickym formáto. Třeba 7/1.4/15.2 znamená, že hodnota zbévajiciho časo bode na začátko naštelovaná na 7 dni, špiloš vechetá extra 1 deň a 4 hodine za každé tah, keré vekoná, a névyšši možná hodnota časo, co zbévá, može bét 15 dni a 2 hodine.
  DÓLEŽITY! Při veožiti hodin pacholka Fischera nende veožit žádnó flákárno ani vikende!

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho