User Name: Password:
New User Registration
Moderator: Flake 
 BrainKing.hh

Translator(s): whikki, Luisifer, Flake, Mach Machovic, Holyman, Evásek

Tož vité o hanáckyho stolo!!!
Messages per page:
List of discussion boards
You are not allowed to post messages to this board. Minimum level of membership required for posting on this board is Brain Pawn.
Mode: Everyone can post
Search in posts:  

14. August 2008, 16:52:40
Jirik 
Subject: Re:
Flake: té hlášky? :)

14. August 2008, 16:41:54
Jirik 
tak jsem si nastavil hanáčtinu a chtěl poslat labbedovi nějaký posměšný smail k včerejšímu výsledku. a hláška "všópnót xicht" mě naprosto dostala :)) kdo je autor?

Date and time
Friends online
Favourite boards
Fellowships
Tip of the day
Copyright © 2002 - 2020 Filip Rachunek, all rights reserved.
Back to the top