Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Plke o: JCcon

JCcon (James Conner) - Brain pinčl, 0 Mozku, 80 óspěchovéch bodu
Skóre v celko: 192 vehranéch špilu, 7 plicht, 288 prohranéch špilu, 0 vehranéch tornaju

Okončeny špile
Večmochat jen špile špiloša JCcon se mnó

Okončeny špile
Droh Vehrany špile Plichte Prohrany špile BKR Omistěni VT
(posledni okončené špil započitané do žebřéku) 
Alkérka (vezvat) (17. prosenca 2005, 20:07:02)001BKR néni--
Anti Vrchcábe (vezvat) (21. srpenca 2019, 19:42:57)110BKR néni--
Asimilaca (vezvat) (11. dobna 2020, 21:27:13)201BKR néni--
Ataxxové špil (vezvat) (13. dobna 2020, 22:35:16)002BKR néni--
Barevny količke (vezvat) (11. března 2022, 22:18:02)180121531--
Borec, boď v kledo (vezvat) (6. ledna 2022, 23:54:02)3011883--
Brotálni šache (vezvat) (5. unora 2022, 20:59:22)5041614--
Cyklicky šache (vezvat) (18. ledna 2020, 23:06:18)002BKR néni--
Ďubke (vezvat) (16. unora 2018, 01:00:00)005900--
Džungla (vezvat) (18. srpenca 2023, 14:51:10)1041158--
Fevgové špil (vezvat) (28. prosenca 2023, 01:28:24)2071593--
Fofr špicle (vezvat) (19. června 2010, 20:02:16)100BKR néni--
Fofr vrchcábe (vezvat) (27. lestopado 2023, 17:06:58)002BKR néni--
GO kamínke (vezvat) (31. červenca 2018, 20:32:38)003BKR néni--
GO kamínke 13x13 (vezvat) (20. lestopado 2012, 06:30:43)001BKR néni--
GO kamínke 9x9 (vezvat) (20. unora 2007, 08:12:10)200BKR néni--
Hasami šutre (vezvat) (13. ledna 2008, 05:59:31)200BKR néni--
Helma 10x10 (vezvat) (18. června 2018, 03:54:57)4031333--
Helma 8x8 (vezvat) (11. dobna 2018, 01:41:25)201BKR néni--
Jarmark (vezvat) (19. červenca 2008, 08:15:36)011BKR néni--
Kamelotské špil (vezvat) (7. května 2009, 10:27:00)001BKR néni--
Keryo ďubke (vezvat) (15. unora 2018, 15:38:21)102BKR néni--
Kingoška z Amerike (vezvat) (2. lestopado 2005, 06:30:53)4031548--
Kingoška z Roska (vezvat) (22. lestopado 2009, 06:53:11)001BKR néni--
Kingoška z Thajska (vezvat) (23. května 2009, 09:51:40)100BKR néni--
Kocábke (vezvat) (18. záři 2023, 20:42:57)001BKR néni--
Kocábke Plus (vezvat) (18. června 2009, 07:25:34)100BKR néni--
Kostkové cokr (vezvat) (7. dobna 2008, 08:51:40)101BKR néni--
Křéžke-kolca (vezvat) (21. řína 2014, 01:02:14)4011440--
Lajna4 (vezvat) (4. prosenca 2015, 19:30:00)004900--
Logické špil (vezvat) (23. červenca 2009, 06:50:34)127836--
Maly ďubke (vezvat) (14. dobna 2009, 05:56:15)100BKR néni--
Maly keryo ďubke (vezvat) (19. dobna 2005, 21:31:36)101BKR néni--
Míchany véca (vezvat) (21. března 2018, 21:30:21)001BKR néni--
Nenažrany šache (vezvat) (13. června 2017, 01:56:46)002BKR néni--
Nrchcábe (vezvat) (22. lestopado 2023, 17:42:29)100BKR néni--
Opevněny šache (vezvat) (10. ledna 2020, 00:30:00)001BKR néni--
Pavóci v lajně4 (vezvat) (11. unora 2013, 23:12:14)109950--
Pozični šache (vezvat) (15. dobna 2009, 03:42:34)100BKR néni--
Šache (vezvat) (13. unora 2024, 06:43:00)561941505192. (202.)-
Šache na ambasádě (vezvat) (5. řína 2023, 17:44:41)001BKR néni--
Šache pacholka Legana (vezvat) (1. června 2009, 12:17:39)001BKR néni--
Šache s Janusákem (vezvat) (29. prosenca 2019, 19:21:31)001BKR néni--
Šache s Mickó (vezvat) (13. ledna 2020, 00:05:58)101BKR néni--
Šache v ledo (vezvat) (15. května 2009, 06:17:02)001BKR néni--
Šache za tme (vezvat) (4. dobna 2010, 16:14:30)010BKR néni--
Šache z Berlina (vezvat) (6. prosenca 2016, 17:27:45)001BKR néni--
Šache z Čine (vezvat) (26. řína 2006, 20:52:03)201BKR néni--
Šache z Japonska (vezvat) (15. března 2016, 06:42:58)1041143--
Snadny ďubke (vezvat) (5. unora 2004, 17:31:28)001BKR néni--
Špicle (vezvat) (6. záři 2023, 17:00:25)20111317--
Šutre 10x10 (vezvat) (25. srpenca 2016, 19:56:08)108668--
Šutre 8x8 (vezvat) (24. června 2005, 20:56:22)2031487--
Tankové sóboj (vezvat) (4. unora 2024, 20:25:55)40815628.-
Tenblud (vezvat) (7. unora 2004, 14:15:22)1031318--
Trojité kostkové cokr (vezvat) (8. dobna 2008, 04:42:35)001BKR néni--
Vébušny šache (vezvat) (21. března 2023, 01:11:18)1081029--
Velká džungla (vezvat) (23. srpenca 2023, 17:55:12)004900--
Vetvoř6 (vezvat) (16. záři 2023, 15:52:25)1121300--
Volni fofr špicle (vezvat) (15. srpenca 2010, 23:28:54)001BKR néni--
Vrchcábe (vezvat) (11. unora 2024, 00:32:23)500392150191. (192.)-
Vrchcábe se stihačkó (vezvat) (3. prosenca 2023, 20:45:56)6061797--
Vrchovaty vrchcábe (vezvat) (22. června 2019, 23:15:56)001BKR néni--
Žabe (vezvat) (6. prosenca 2010, 02:37:25)3021330--
Dohromade19272881327 (BKR oprostřed)

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho