Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Jaky só véške členstvi
BrainKing.com nabizi zapsaném oževatelum několek drohu členstvi s všelejakéma vechetávkama a nadobečénéma složbama.
Dóležity hlášeni: Možeš mět kerékolev droh cálnotyho členstvi a necálovat ani VINDRO! Kókni na léstek Mozke.

Registračka pinčlu Véběr mašinó: (vic ...)
Algis9Dankon!19. května 2024, 21:34:42 12 dni 14 hodinVebrat
Detaile
Véčet vechetávek členstvi za škváro - Špilové sestém - Nasáváni špilu v archivo

2.12) Nasáváni špilu v archivo

BrainKing podporoje veexportováni vebranéch drohu špilu (šache, kingoška, vrchcábe, ...) v textovéch mutacách (pgn, pdn, mat, ...), kery mužó bét šópnoty do spóste venkovnich sestému. Borci, co cálojó, majó toďto funkco velepšenó o možnost vecocnót šecke (nebo vebrany) špile orčenyho droho do podobizne zip archivo, kerá obsahoje textovy sóbore přislošnéch špilu.
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho