Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Jaky só véške členstvi
BrainKing.com nabizi zapsaném oževatelum několek drohu členstvi s všelejakéma vechetávkama a nadobečénéma složbama.
Dóležity hlášeni: Možeš mět kerékolev droh cálnotyho členstvi a necálovat ani VINDRO! Kókni na léstek Mozke.

Registračka pinčlu Véběr mašinó: (vic ...)
Algis9Dankon!19. května 2024, 21:34:42 6 dniVebrat
Detaile
Véčet vechetávek členstvi za škváro - Špilové sestém - Vetvářeni spolko

2.10) Vetvářeni spolko

Jen borci, co cálojó a só na véšce Brain věža nebo vešši, mužó vetvořet až 2 spolke (Černy Brain věže majó právo vetvořet až 3 spolke). Toďto vezdvehnoti take omožňoje přistópeni k následojicim funkcim - vetvářeni tornaju ve vnitro, kolatéch potoku ve vnitro, schodu ve vnitro, vepóštěni zpráv z hromade šeckém pacholkum ve spolko, vetvářeni sókroméch klobu na mloveni, vlitnóti do tornaju kolchozniku atd.
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho