Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Jaky só véške členstvi
BrainKing.com nabizi zapsaném oževatelum několek drohu členstvi s všelejakéma vechetávkama a nadobečénéma složbama.
Dóležity hlášeni: Možeš mět kerékolev droh cálnotyho členstvi a necálovat ani VINDRO! Kókni na léstek Mozke.

Registračka pinčlu Véběr mašinó: (vic ...)
robtooClaiming UC Due To Epilepsy,Lost My Job And Driving Licence26. května 2024, 21:29:07 2 dněVebrat
Detaile
Véčet vechetávek členstvi za škváro - Špilové sestém - Žebřéke BKR a nehéřeni aktivitó

2.7) Žebřéke BKR a nehéřeni aktivitó

Abe žebřéke BKR přesňéš vejadřovale skotečnó sitoaco, šeci špiloši, keři nehéři v přislošnym špilo aktivitó, só vešópnoti z žebřéku. Héřeni aktivitó se měři dobó posledniho okončenyho hodnocenyho špila danyho droho a belo navoleny na 1 měsic pro člene, co necálojo a 6 měsicu pro te, co cálojó. Jednodoše béknoty, toďta vechetávka zabraňoje špilošum, co nehéřijó aktivitó a majó vesoky BKR, abe setrvávale na nélepšich placech v žebřékách nafurt.
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho