Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Často kladeny dotaze (ČKD)
Léstek šeckéch néčasťéšich otázek

Jak se pohebovat na Schodách?

Schode na BrainKingo je dalši sestém pro porovnáváni špilošu v závislosti na jejich schopnostech a bel vytvořené jako alternativa k BKR žebřékum. Možná só tě známy podobné sestéme z jinéch špilovéch serveru, só obvekle označovany jako "ladders - žebřéke" - ale já bech řek, že slovo "schode" je vebrany lip, protože představa několeka pacholku, co stojijó na sténym stopňo velkyho schodišťa bezpochebe vepadá realističťéš, než obraz chomlo lidi, co se krčijó na stény přičce jedneho žebřéko.

1) Schode mužó bét vetvořeny pro jakékolev droh špilo na BrainKingo. Tvá véška členstvi orčoje, na koleka všelejakéch Schodu možeš naskočet:
  • Brain pinčl - 1 Schode
  • Brain šiml - 7 Schodu
  • Brain věža a vešši - neomezeny

2) Tvuj aktoálni plac se označoje jako Stopeň - každé začéná na Stopňo 1. Jestle vehráš špil, poskočiš o 1 Stopeň. Dež prohráš, klesneš o 1 Stopeň. Dež je plicha, zostáváš na sténym Stopňo.

3) Možeš vlitnót névic do 2 špilu sóčasně - 1 špil, ke kerymo vehecoješ sópeřa, a 1 špil, na keré tě vehecoje sópeř. Po tem, co je nabidka vekonaná, špil během sekonde začéná s parametrama naštelovanéma pro přislošny Schode (časové hlidač, droh flákárne, atd.).

4) Bacha! V připadě, že v někerym špilo přislošejicimo ke Schodum donde k přešvihnóti časo, nende takové špil oževet, protože sestém nabodek nepovoloje čachre, dež donde k posono placu na Stopnich. Znamená to, že jakykolev žádostě oževeni špilo bodó zamitnoty, nezáleži na tem, jestle bel přešvihlé čas kvule tobě nebo nám.

5) Možeš vehecovat ke špilo jen špiloše (keři eště nésó vehecovani někym jinačim), jenž se nacházijó na sténym Stopňo nebo na Stopňo névéš 3 place pod tebó. Třeba dež fčil stojiš na Stopňo 6, možeš hecnót špiloša ze Stopňa 6, 5, 4 nebo 3.

6) Nemožeš hecnót špiloša, dež si s nim ož vlitl do špilo ve sténéch Schodách, připadně dež si s nim okončil(a) špil ve sténéch Schodách během poslednich 14 dni. Je to kvule temo, abe se zabránilo sitoacim, kde špiloš furt hecoje teho samyho slabyho sópeřa za učelem snadnyho zvéšeni vlastniho Stopňa.

7) Protože je možny, že někeři špiloši postópijó na vesoky Stopně a nechajó za sebó spósto prázdnéch Stopňů, bode se co chvela spóštět "čistici proces", keré zkompresoje Schodo vehozenim prázdnéch Stopňu. Toďta akca se bode néspiš vevolávat jednó za měsic.

8) Je toť šanca seskočet ze Schodu, dež si osmesliš, že nemá ceno pokračovat. Ale, dež to oděláš, zašantročiš aktoálni Stopeň a v připadě, že se pozďéš rozhodneš znovo naskočet, bodeš zas začénat od pike.

9) Jestle chceš dočasně přerošet tvó učast ve Schodách, aniž bes přešel(la) o dosažené Stopeň (viz předchozi bod), možeš veožit Šlofika:
  • Dež našteloješ Šlofika, tvuj plac na Stopnich bode ve skréši pro ostatni špiloše, keři tě tak nemožó hecnót ke špilo.
  • E tehde, dež šteloješ Šlofika, mosiš okončet ož odmávnoty špile a jejich vésledke se bodó započétávat pro změno tvyho Stopňa (e gdež je ve skréši).
  • Šlofik nesmi bét okončené dřiv, než za 7 dni po jeho začátko. Po okončeni Šlofika nende naštelovat nové Šlofik do dobe, než oteče némiň 14 dni.


Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho