Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Často kladeny dotaze (ČKD)
Léstek šeckéch néčasťéšich otázek

Jaké je sestém "Fofro kolem kolatyho potoka"?

1) Šeci pacholci závodo začénajó se zásobó 20.000 bodu, se keró mosijó v pruběho závodo chetře hospodařet.

2) Za běho každyho taho špiloši čerpajó voletelné sóčet bodu z ranca, co zbévá. Veožity bode platijó jen v tom kerym taho a pro šecke dalši tahe só navždecke fuč.

3) Špiloš, keré v danym kole veožije némiň bodu, hópne do kolatyho potoka a je velóčené ze špilo. Šecke jeho bode, co zbévajó, propadajó, a žádné z nich nic nemá. Dež dá vic špilošu sténě nizké ranec, čáchnó sebó šeci. V podobizně Fofr v bóřce vepadává aj špiloš, keré v danym kole šópl névětši sóčet bodu.

4) Dež vstopoje špiloš do novyho kola s nuló na kontě, mosi dat 0 bodu a néni moc pravděpodobny, že vedrži soché.

5) Špiloš, keré šópne v danym taho névětši ranec (v podobizně Fofr v bóřce špiloš s drohym néjvětšim sóčtem bodu), vechetá vésložko 500 bodu, kerá se přišópne k jeho sóčasném zásobám. Dež dá névětši ranec vic špilošu, nedostane žádné nic.

6) Špilošovi, keré neodělá tah v termino, mašina obere sténé ranec, keré dal v kole předtim. Bacha! V toďtem špilo nende čachrovat s žádnéma volnéma dňama (vékende, flákárne, svátke).

7) V prvnim taho vepadnó za pomoci mašine šeci, co neveběhle, a s něma aj špiloš, keré šópl do placo némenši ranec. V podobizně Fofr v bóřce vepadává aj špiloš, keré odevzdal névětši sóčet bodu.

8) Špil je o konca tehde, dež se na břeho održi jediné špiloš (ten teda vehrává), nebo dež šeci hóple do kolatyho potoka (nevehrál žádné).
Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho