BrainKing
Celkové sóčet špilošu: 131622, oževateli, co só fčil toť: 40
Vstop jako návštěvnik


Oževateli, co se zapsaleChceš bét zapsané(á)? Ťokni mešó toť a vetvoř si konto bez škváre!
Přehlašovaci méno:
Kózelny sluvko:
Jestle zvoliš, ož si to nemosiš pamatovat na toďtem komputero:
hóbelec
jen přehlašovaci méno
přehlašovaci méno aj kózelny sluvko
Zašantročel(a)s Tvy přehlašovaci méno nebo kózelny sluvko? Veoži následojíci léstro a linko na stránko, kde je možny vemeslet novy kózelny sluvko (take tomo řikáme "veměnit šém"), to pak bode vepoštěny na Tvó e-mailovó adreso..
E-mail:
Dež potřeboješ poslat šém na aktivaco tvyho konta, šópni emailovó adreso do toďteho léstra.
E-mail:
Random game video Šache (andreas vs Bobes)
Filip Rachůnek

Co že má bét ten BrainKing?
BrainKing je bét-toť špilové server, kde može kdokolev vlitnót do oblibenéch deskovéch špilu s kymkolev po celym světě. Nabidka našeho servero obsahoje šeroké véčet klaseckéch (Šache, Kingoška, Vrchcábe, Go kaminke, ...), sódobéch (Bytovke, Prolomeni, Kostkové cokr, Logické špil, ...) ba aj vemešlenéch našima oževatelama (Klonovany vrchcábe, Najdite žabe, Šache pacholka Džejára Kapablanke, ...) deskovéch špilu a spóstu dalšich héblátek, funkci a vechetávek. (vic ...)
Špile, do keréch možeš vlitnót na BrainKingoCelkové sóčet:129
BrainKing néni plac na gembleni a néni toď možny karbanit o skotečny prache. Ťokni toť pro plke o dostáni pokrovéch koleček zadara.
 • Pokr rovnó (1): Texaské Toždem
 • Šache (37): Šache, Šache z Čine, Šache z Japonska, Šache v roho, Opevněny šache, Přepadovy šache, Cyklicky šache, Nenažrany šache, Zgebly šache, Šache s Maharádžó, Šache "třekrát a dost", Šache za tme, Vébušny šache, Šache s Janusákem, Šache na ambasádě, Pozični šache, Volny pozični šache, Válcovy šache, Amazonsky šache, Šache z Berlina, Šache pacholka Fischera, Šache pacholka Legana, Šimlovy šache, Velky šache, Šache pacholka Džejára Kapablanke, Mrňavy šache, Šache, co nésó jasny, Mrňavy šogi, Šache s kostkó, Šache s recyklacó, Šache v ledo, Šache s dacanem Behemotem, Šache s Mickó, Šache za koňa, Kingošove fofre, Šache s kostkó stovkovy, Brotálni šache
 • Kingoška (18): Kingoška z Amerike, Nenažraná kingoška z Amerike, Kingoška, Kingoška v roho, Kingoška v jednym směro, Kingoška parašotistka, Kingoška z gotike, Kingoška z Torecka, Alkérka, Kingoška z Havaje, Kingoška meze národama, Kingoška z Roska, Kingoška z Kanade, Kingoška z Thajska, Kingoška z Brazilie, Kingoška z Portogalska, Kingoška z Taliánska, Dameové špil
 • Lajne (21): Křéžke-kolca, Lajna4, Anti Lajna4, Lajnatris, Pavóci v lajně4, Ďubke, Keryo ďubke, Maly ďubke, Maly keryo ďubke, Snadny ďubke, Snadny keryo ďubke, Pavóči lajnatris, Křéžke-kolca PRO, Křéžke-kolca s véměnó, Kameně a dire, Hasami šutre, Vetvoř6, Bytovke, Míchany véca, Paragánsky bytovke, Bytovke s Mickó
 • Vrchcábe (10): Vrchcábe, Nrchcábe, Anti Vrchcábe, Vrchcábe se stihačkó, Vrchovaty vrchcábe, Fofr vrchcábe, Klonovany vrchcábe, Kobelkovy vrchcábe, Plakotové špil, Fevgové špil
 • Šutre (4): Šutre 6x6, Šutre 8x8, Šutre 10x10, Anti šutre
 • Kocábke (3): Kocábke, Kocábke Plus, Kocábke za tme
 • Go kamínke (3): GO kamínke, GO kamínke 9x9, GO kamínke 13x13
 • Špicle (5): Špicle, Mali špicle, Fofr špicle, Volni fofr špicle, Mali fofr špicle
 • Zbetke (27): Tenblud, Tankové sóboj, Helma 8x8, Helma 10x10, Babe z pralesa, Jarmark, Žabe, Džungla, Nenažrany žabe, Žabe s kuló, Borec, boď v kledo, Prolomeni, Asimilaca, Ataxxové špil, Šachošutre, Kostkové cokr, Trojité kostkové cokr, Najdite žabe, Logické špil, Barevny količke, Nohe od žabe, Kostkové cokr 6D, Trojité kostkové cokr 6D, Velká džungla, Šimlové sóboj, Kamelotské špil, Malé kamelotské špil
Celé véčet héblátek
 • Jednodochy a hned jasny - BrainKing je spřažené se šeckéma oblibenéma siťovéma pročmochávačema (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, ...) a nevežadoje namontováni žádnéch dalšich nesmeslu. Možeš vlitnót do svéch špilu z jakykolev mašine, kerá je přepojená na internet.
 • Základni členstvi je ZADARA - zapeš se, vlitni do špilu a to šecko bez ótrate! Néni toť žádná okretá doba na zkóško - možeš veoživat svy konto zadara jak dlóho chceš. A jak bodeš spokojené(a) s našema složbama, máš šanco jednodoše veletět na vešši členstvi a dostat se tak ke spóstě vechetávek cálojicich členu a vubec novéch věci.
 • Rozsáhly oložiště - BrainKing archivoje šecke špile co só o konca, sténě tak tornaje, mače, mloveni atd. do svy elektronicky kartotéke, keró posketoje šeckém oževatelum ke kókáni a večmocháváni. Jestle je napinavé špil, keré si podstópil(a), o konca, možeš ho kdekolev večmochat na tvym léstko plke o sobě. Dež chceš okókat strategio névětšich borcu, jednodoše večmoché jejich špile a zapiné svy mozkovy závite kókánim na tahe té řežbe.
 • Přidé se k našemo mančafto - BrainKing obsahoje sestém klobu na mloveni, keré može veoživat každé zapsané oževatel a na véběr só tune vechetanéch témat. Je tě omožněny kafrat o svéch oblébenéch strategiich ve špilech, béknót o pomocnó roko, večmochat novy kamoše nebo sópeře, prostě šecko možny. Klobe na mloveni só pod taktovkó zkošenéch ovaděču, keři se starajó o održováni obsaho témato a překlenoti všelejakéch problému. Toďtak pomáhajó vetvářet webové server, keré je kamoš se šeckéma.
 • Přeméšlime po celym světě - BrainKing néni omezené podporó jen jedneho jazeka, protože je nám samozřémě jasny, že né každé pacholek omi česke. Náš server je oplně přelósknoté do 20 jazeku a v našem pláno je zvešovat toďten sóčet co névic to bode možny, abe sme bele dostopni šeckém pacholkum na světě.
 • Bojoj za svó individoalito - vstop do tornaju, kery só nabizeny ve spóstě všelejakéch podobiznách (každé s každym, veřazovaci pavók, nehodnoceny tornaje, tornaje o cene, sókromy, …) a vešvihni se na véčet špilošu, co vehrávajó. Zacáloj si vešši členstvi a vetvářé tune vlastnich tornaju, veřénéch (pro šecke) nebo sókroméch (jen pro svy kamoše).
 • Bojoj v kolektivo - vstop do spolko, vešplhé na post borca s kapitánskó páskó a vrhé se se svym mančaftem do bitve proti jiném mančaftum v posvěcenéch tornajich kolchozniku nebo neposvěcenéch nabidkách k tornajo meze spolkama. Odělé svuj kolchoz slavné a vehópni se s nim na prvni plac žebřéku kolchozu.
 • Vecheté členstvi za škváro ZADARA! - došópé novy člene pomoci vlastnich webovéch léstku a posbiré Mozke, kery se dajó večachrovat za vešši členstvi. Existoje spósta dalšich možnosti, jak s nama spolopracovat a vechetat členstvi za škváro jako vésložko – lóské co néčasťéš BrainKing blog, keré obsahoje čerstvy doptávke a vechetávke na každé deň.
 • Boď sóčástí - BrainKing obsahoje vlastni mašinko pro békáni cheb a omožňoje každymo zapsanymo oževatelovi béknót kerókolev chebo nebo nevechetanost, keró večmochá na lebovolnym léstko BrainKingo. Ovědomojeme si, že žádny promakany webovy vechetávke nemužó bét uplně bez cheb a furt pracojeme na jejich veřešeni a vehnáni. Pomoci mašinke pro békáni cheb možó šeci hlidat, v jakym stavo só naprášeny probléme a jednodoše večmochávat hláške, kery je zajimajó.
 • Sdilé s ostatnima oževatelama - vetvoř svy vlastni knižke na fotke a machroj se svéma oblébenéma fotkama před ostatnima oževatelama BrainKingo. BrainKing podporoje všelejaky mire sókromi, a tak je velece jednodochy pospřehébat svó knižko na fotke tak, abe se okazovala jenom kamošum, vebraném oževatelum, šeckém atd.
Vstop do tornaju o cene a vehré členstvi za škváro na BrainKingo zadara!
Odělé ze sebe našeho obchodniho kamoša - večmoché firmo, kerá be chtěla veožit volné reklamni plac s vesokó celosvětovó návštěvnosťó, hecni je, abe s nama podepsale smlóvo, a dostaneš svuj kósek koláča.
Využijte pravidelných měsíčních speciálních akcí a získejte mnoho výhod nebo bonusů!
Čmoché v archivovanéch špilech vrcholovéch špilošu a velepšoj vlastni schopnostě!
Lóské náš blog obnovované každé deň a nepřendeš o žádny dóležity novinke či hlášeni!
Doval k nám novy člene, co zacálojó, a ziské Mozke, kery dó večachrovat za členstvi zadara!
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho