User Name: Password:
New User Registration
Moderator: Liquid 
 Bazar

Prodám, koupím, vyměním, daruju... Nic nelegálního!


Messages per page:
List of discussion boards
You are not allowed to post messages to this board. Minimum level of membership required for posting on this board is Brain Pawn.
Mode: Everyone can post
Search in posts:  

<< <   1 2 3 4   > >>
22. July 2023, 07:39:47
oy6dk9cfhz 
Subject: ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방
ni일산휴게텔『오 피 쓰』 ØPSSO7닷cØm 일산오피 일산건마卍일산오피★일산키스방

22. July 2023, 07:39:31
oy6dk9cfhz 
Subject: tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피
tu상단⌤〔오피쓰〕⌤ ØPSS07닷сом 역삼오피 역삼안마■역삼건마 역삼오피

22. July 2023, 07:39:16
oy6dk9cfhz 
Subject: 24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방
24b천안휴게텔【오피쓰】 ØPSSO7닷cØm 천안오피 천안건마⥛천안오피⁑̩͙̩͙천안키스방

22. July 2023, 07:39:01
oy6dk9cfhz 
Subject: ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마
ni대구오피 ØPSSO7닷cØm ⤡【오피쓰】 대구마사지 ͎대구키스방 대구오피 ͎대구건마

22. July 2023, 07:38:44
oy6dk9cfhz 
Subject: h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소
h대전건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 대전휴게텔 대전오피⍤대전안마㋛대전주소

22. July 2023, 07:38:30
oy6dk9cfhz 
Subject: dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마
dr인천오피 ØPSSO7닷cØm ↗【오피쓰】 인천마사지*̩̩̥͙인천키스방 인천오피*̩̩̥͙인천건마

22. July 2023, 07:38:16
oy6dk9cfhz 
Subject: puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피
puj청주오피 Opss〔07〕컴 〚오피쓰〛청주공식 청주스파 청주건마┊청주키스방⌕청주오피

22. July 2023, 07:38:03
oy6dk9cfhz 
Subject: s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피
s울산오피 Opss〔07〕컴 【오피쓰】울산마사지 울산건마⍍울산키스방︵‿︵울산오피

22. July 2023, 07:37:50
oy6dk9cfhz 
Subject: h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단
h부산건마『오 피 쓰』 Opss〔07〕컴 부산휴게텔 부산오피⍇부산안마↻부산상단

22. July 2023, 07:36:48
oy6dk9cfhz 
Subject: pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피
pk새로운⇰【오피쓰】⇰ opssO7ᴥCOM 강남오피 강남안마‿̩͙강남건마 강남오피

24. August 2021, 09:38:03
newarticlelist 
Subject: newarticlelist
voip phone system service provider
Time is like a sharp It can carve hard lines on beautiful faces and wear out youth year after year, but using it well can make a piece of simple stone into a great statue. St. Mary Academy is still a simple piece of white stone briefly carved, but as time marches on, com it may be spoiled by dust, worn out by weather, or broken into separate pieces. It may be also carefully carved by knife into wonderful statues. Everyone at school, including our schoolmates, controls this knife.

30. December 2008, 11:57:54
oportunity 
Prodám Ford Ka rv 1998 benzín
obsah 1,3 (44kw)
vínová metalíza
servo, 2x airbag
opravené prahy
najeto cca 110tisíc
nebourané
-vlhne servo
-nefunkční zámek u řidiče (nový lze složit ze 2 starých zámků z vraku)
-začínající koroze u nádrže...klasika
29.000,- Kč (pro rychlé sleva)
lokalita:Západní Čechy (K.Vary)

24. September 2007, 19:07:39
Kašpárek *1227* 
Subject: Koupím - Omnibook 425
Nemáte někdo ve svém "archívu" funkční HP Omnibook 425?

24. May 2007, 09:11:07
Liquid 
Subject: Síťový disk WMU-6000FS (LAN, WiFi)
Modified by Liquid (24. May 2007, 09:11:31)

21. April 2007, 20:49:37
Krecik 
Subject: Re:
Haluska: BT

21. April 2007, 20:06:43
Kašpárek *1227* 
Subject: Re:
Krecik: verze BT nebo BT/WLAN ?

20. April 2007, 23:37:39
Krecik 
Modified by Krecik (21. April 2007, 20:52:14)
Prodám Fujitsu Siemens Pocket Loox 610 BT
Příslušenství: synchro kolébka, napájecí adaptér, instalační CD
k tomu: 32MB CF karta, 256MB SD karta
Cena okolo 4000Kč

6. April 2007, 22:04:41
Chaosu 
Subject: Help with bank transfer
Hello
I would like to ask if anyone can help me. I would like to buy some thinks on aukro.cz and I would like to ask if someone with PayPal account could send money bank transfer for me. I would send money to You by PayPal and You would send money to seller instead of me (ofcourse he would send items to me) : ). Please let me know if You can help me.

22. March 2007, 16:47:07
katik 
prodám kapesní šachový kompík Cosmic chess elo 1650 za 1400kč

16. March 2007, 07:30:18
katik 
pošlu malou encyklopedii šachu+boje o šachový trůn,za členství jezdce

5. March 2007, 19:54:23
Luisifer 
Subject: Prodám objektiv
objektiv EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
se sluneční clonou EW-78BII ( http://horacekl.dyndns.dk/pub/28-135IS.jpg )
a UV filtrem B+W 72mm 010 MRC

Cena za vše:
9500,-Kč

Fotky z něj (na těle 350D a několik i s mezikroužkem Kenko):
http://horacekl.dyndns.dk/fotogalerie/objektiv

3. January 2007, 15:25:58
Liquid 
Subject: Prodám HTCP MTeoR
Prodám smartphone HTC MTeoR. Nové, nerozbalé, záruka, koupeno v ČR.

Cena: 12 000,-

Možná sleva.

http://www.europe.htc.com/products/htcmteor.html

Smartphone HTC MTeoR vybavený operačním systémem Windows Mobile s podporou sítí UMTS
Telefon HTC MTeoR přináší obrovský krok kupředu pro mobilní telefony jako světově první 3G smartphone (chytrý telefon). Jeho tenký a kompaktní design přináší opravdu nevídaný telefon do kapsy.
Technologie Microsoft Windows Mobile 5.0 s Direct Push umožňuje okamžitý přístup k Vašim mailům. Jednou rukou ovládané kolečko Jog Wheel poskytuje jednoduchou navigaci pro surfování internetem a čtení Vašich dokumentů - ideální pro zaměstnané lidi na cestách.
Možnosti pro připojení a přenosnost jsou nekonečné díky mikro SD kartě a vestavěnému Bluetooth. Video, hudba a obrázky mohou být snadno synchronizovány, takže je máte přístupné kdekoli se nacházíte. Hrajte si a pracujte s nejnovějšími aplikacemi a mediálním přehrávačem.
procesor Samsung 2442, 300 Mhz
64MB RAM, 128MB Flash ROM paměti
displej TFT, 240 x 320 bodů, 65.000 barev
slot pro paměťové karty MicroSD
funkce handsfree
operační systém Microsoft Windows Mobile 5.0 Phone Edition
UMTS/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900
polyfonní vyzvánění, MP3, možnost stahování a skládání vlastních vyzvánění, vibrační vyzvánění
GPRS Class 10, EDGE Class 10, SMS, MMS, Email, Instant Messaging
Bluetooth( v1.2 ), IrDA, USB port( v1.1 )
fotoaparát 1,3 Mpx, 1280 x 1024 bodů, video
předinstalované aplikace: Java, WAP 2.0, HTML browser (Pocket IE), MP3/AAC player, Video/audio album, T9, organizér
Li-Pol baterie, 1190 mAh
rozměry 112,4 x 46 x 14,8 mm
hmotnost 120 g

20. December 2006, 00:15:52
Luisifer 
Subject: popř. koupím
Carl Zeiss Planar T* 50mm f1.4
(samozřejěm taky v perfektním stavu)

13. December 2006, 09:20:26
Luisifer 
koupím
Carl Zeiss Tessar T* 45mm f2.8
(jen v perfektním mechanickém a optickém stavu)

11. October 2006, 20:37:15
Liquid 
Když jsme u těch pamětí, nemá někdo RIM paměti?

11. October 2006, 14:19:52
oportunity 
Subject: Prodám
2x 2ks RAM - značkové Kingston - 256MB (dohromady 1Giga)DDR-PC3200, CL2, - dvojce vhodné pro Dual Channel. S Hlíníkovými chladiči(2 modré a 2 fialové). CCa rok staré - netaktované. nové stojí cca 1900,- (http://www.alza.cz/512mb-kit-2x256mb-ddr-400mhz-pc3200-cl2-64mx64-kingston-hyperx-box-vhodne-pro-dualchannel-d57505.htm)
Memory test - 100% stav. Důvodem je upgrade :o)
Za jeden pár chci 1100,-
Za oba 2000,-
Prosím přes vzkazník...

20. September 2006, 22:36:42
Liquid 
Subject: ADSL WiFi routr
Modified by Liquid (20. September 2006, 22:38:13)
Prodám ADSL + WiFi routr D-LINK DSL-G664T. Půl roku starej. Plně funkční, krabice, manual, kabel..atd.
DSL-G664T

Cena 1200,-

Dohoda

11. September 2006, 09:40:13
KATERINA 
Subject: domeček na hraní do dětského pokoje
velikosti 145x145 cm, stavěl ho manžel, vhodné spíše pro holčičku, vhodné do interiéru. Cena dohodou, nutno vidět.

31. August 2006, 07:44:05
oportunity 
Subject: prodám
Originálku DVD
TES:Oblivion
s českým manuálem
100% stav, koupeno před 3měsíci
!!!vysoké nároky na HW!!!
cena dohodou - přes vzkazník
zn.: dohráno :o))

14. April 2006, 15:42:26
white 
Subject: Re: Bicí YAMAHA Stage Custom
Liquid:

14. April 2006, 14:03:15
Liquid 
Subject: Re: Bicí YAMAHA Stage Custom
Liquid: Bicí prodány.

19. March 2006, 18:37:15
white 
Liquid: heslo je teď jedno a není o zvuku bubnů je o HDD a CD a palcích a MB............... a pak možná................jednou..................holč
ičce bubínek

19. March 2006, 18:31:11
Londo 
Taky hš, ať už slavíš cokoli :-)

19. March 2006, 18:30:29
Liquid 
Subject: Re:
white: ... sousedi by vás vystěhovali. :-D

óóóóó díky.

19. March 2006, 18:24:34
white 
Liquid: sama bych si bouchla, víš? Všechno nejlepší :-)

19. March 2006, 18:21:56
Liquid 
Subject: Re:
white: ... ruším inzerát. Jsem zvědavej jak dlouho ten randál rodiče vydržej. :-D :-D :-D :-D

17. March 2006, 19:32:37
white 
Liquid: Ty je nedáš naší holčičce?

17. March 2006, 11:09:36
Liquid 
Subject: Bicí YAMAHA Stage Custom
Prodávám bicí YAMAHA Stage Custom, přírodní tmavé dřevo. Komplet s vybavením (HW + plechy)
Kopák: 22"
Přechody: 10", 12"
Kotel: 14"
Virbl: 14"/4" - "mazel" TAMA se zlatejma ráfkama

HW:
2x stojan YAMAHA
1x přídavná ruka na malej činel
1x hi-hat stojan Pearl
1x šlapka Pearl
1x stolička TAMA

Plechy:
hi-hat - 13" Alchemy Professional
crash - 18" PAISTE Alpha PowerCrash
splash - 12" Zildjian A Custom
ride - 20" PAISTE 502

Další info na přání mailem.
Orientační cena: 25.000 - 30.000,- Při rychlém jednání se určitě dohodnem. Případný dovoz v ceně.
Kontakt: liquid@liquid.cz

Fotky:
http://galerie.donot.cz/albums/dalsi_akce/200410_soustredeni/crw_1227.jpg
http://galerie.donot.cz/albums/dalsi_akce/200410_soustredeni/pa230024.jpg
http://galerie.donot.cz/albums/dalsi_akce/200410_soustredeni/crw_1217.jpg
http://pampelisky.uff.cz/koncerty/991222/991222_01.jpg
http://pampelisky.uff.cz/koncerty/990626/990626_2.jpg

1. November 2005, 10:25:51
Liquid 
Subject: Re: www.geocaching.cz
fra: ... :-)) taky uz jsem videl par svejch napadu na svete fungovat. :-)

1. November 2005, 10:25:22
Liquid 
Subject: Re: Eurotel DataPhone
whikki: Jo jo, proto shanim tohel zarizenicko, ale aby to nebylo prilis drahe. To vis, huboko do kapsy. Ale je to super zabava. Kdyz uz nekam jedes, aspon se projdes, je to zabava a pokud mas rad techniku, tak si taky prijdes na sve. Proste kombinace turistiky, zabavy, poznani a techniky. Idealni pro me. :-)

1. November 2005, 09:25:11
fra 
Subject: Re: www.geocaching.cz
Liquid: To je dobre, ze se opet nasel nekdo kdo zrealizoval muj (jiz letity) napad. Pokud by se pokazde cekalo na me, tak .... :)

1. November 2005, 00:11:51
whikki 
Subject: Re: Eurotel DataPhone
Liquid: no jo, ale zase plnej VGA display ;o)
Ten Geocaching vypadá super, to sem neznal, asi si budu muset pořídit GPS :o))

31. October 2005, 21:32:25
Liquid 
Subject: Re: Eurotel DataPhone
whikki: ... i parametrama by mi postačoval MDA III. Ja potrebuju telefon, PDA, WiFi, Modrozub v jednom. S tim ze tam narvu 2 GB pamet a GPSku, naiunstaluju mapy. :-) viz: www.geocaching.cz

31. October 2005, 21:19:58
whikki 
Subject: Re: Eurotel DataPhone
Liquid: to chápu, mám ten samej problém :o(

31. October 2005, 21:13:52
Liquid 
Subject: Re: Eurotel DataPhone
whikki: ... což o to, já bych si i počkal, ale je to spíš otázkou penízků. :-(

29. October 2005, 13:57:32
whikki 
Subject: Re: Eurotel DataPhone
Liquid: nechceš si počkat na čtyřku? Má už VGA display, německý T-mobile ji už myslím prodává...

27. October 2005, 10:09:14
katik 
PRAHA a okolí sem schopen ho dovézt osobně

27. October 2005, 10:05:57
katik 
Modified by katik (27. October 2005, 10:17:05)
prodám kapesní šachový kompík COSMIC,LCD DIPLEJ,S VÝUKOU ŠACHU A HRATELNOSTÍ NA ÚROVNI ELA1600původní cena 3300kč ted prodám za1200kč

<< <   1 2 3 4   > >>
Date and time
Friends online
Favourite boards
Fellowships
Tip of the day
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, all rights reserved.
Back to the top