User Name: Password:
New User Registration
Moderator: Fencer 
 BrainKing.se

Translator(s): Hasurami, basplund, DamnCat

BrainKing in Swedish.


Messages per page:
List of discussion boards
You are not allowed to post messages to this board. Minimum level of membership required for posting on this board is Brain Pawn.
Mode: Everyone can post
Search in posts:  

17. March 2022, 07:57:52
lasvivtons8 
Subject: Hulu did not immediately respond to Fox News
Kravitz's comment has received more than 1,360 likes while her Instagram post overall has received more than 396,840 likes as of Sunday evening.

https://www.netsocialworld.com

28. June 2021, 05:47:46
therwrite 
Subject: thewritefirst
on they went, till the activity was pretty done, and the footwear stood equipped to be used upon the desk. this become long before dawn; and then they bustled away as short as lightning.
virtual phone

8. April 2021, 06:42:44
thesuperdon 
Subject: thesupertop
on they went, till the activity was pretty done, and the footwear stood equipped to be used upon the desk. this become long before dawn; and then they bustled away as short as lightning.
voip phone

9. September 2019, 10:41:00
vilhelm92 
Subject: backgammon
Hej! Jag är ny på denna Brain King och undrar hur man spelar Ex: backgammon spelar man i en följd eller håller ett spel på i flera dagar. Tacksam för svar.

21. June 2009, 06:17:55
Jaak 
Subject: Pristurneringar
Song and Dance Celebration To Breathe as One!
Song and Dance Celebration To Breathe as One (2)
Sång- och dansfirande för Att Vara Ett Med Allt!
10 brains till vinnaren av varje turnering och silkeskonstnären Maria Jürimäe gör ett pris - en skarf eller en slips. Exempel: http://singingscarves.com/Keres/prizes2009.htm
Bästa tiden att åka till Tallinn är den 2-5 juli 2009 när vi har sång- och dansfirandet. Läs mer: http://www.laulupidu.ee/eng/celebration_in_2009/
För att imitera estnisk körsång har vi stora sektioner i denna turnering. Men våra körer är större.
Våra sång- och dansfiranden förekommer vanligtvis vart femte år. Mindre firanden (lokala, för ungdomar etc) är mer ofta.
Varje firande har sitt eget namn, den här gången är det Att Vara Ett Med Allt.
Före firandena har vi en Festparad. Mitt foto är från 2007 års parad för ungdomsfirande http://www.hot.ee/tibarjaak/laulupidu2007ds27.jpg . I bakgrunden ser du minnesmonumentet Russalka http://en.wikipedia.org/wiki/Russalka_Memorial

4. March 2009, 13:17:13
solan109 
Subject: The Scandinavians fellowship

26. October 2008, 22:58:50
josepov 
Subject: Om du vill ha lugn och ro i

5. August 2008, 11:24:54
Jaak 
Subject: Legenden om Vita Damen
Legenden om Vita Damen - I believe it was earlier than our golden Swedish time in Estonia (17th century).

2. June 2008, 10:11:37
Jaak 
Subject: Välkommen!

9. March 2008, 20:37:30
Tutagil 
On http://dama.yenisesler.net/
a site it is spent questionnaires with a question: On what site the
best it is possible to play Turkish checkers? I ask all to vote for our
fine Brain King.

13. January 2008, 11:10:36
remtoli 
Subject: Re: The domain
Hej! Var finns resign- knappen?

14. May 2007, 20:09:05
Fencer 
Subject: The domain

Date and time
Friends online
Favourite boards
Fellowships
Tip of the day
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, all rights reserved.
Back to the top