Потребителско име: Парола:
Регистрация на нов потребител
Ще играя тази игра

Статистики за спечелените игри
черен14951 (46.77 %)
бял16847 (52.70 %)
Равни165 (0.51 %)

Японски шах (Шоги)

Шоги, или Японски шах, е страхотен вариант на оригиналния шах измислен в Япония. Този вариант на шаха първи въвежда правилото за "спускане" (повторно вкарване в игра), което се ползва и в Шах с пленяване - взетите фигури могат отнова да бъдат поставени на игралната дъска.

Начална позиция и цел на играта

Шоги се играе на квадратна дъска 9х9. Всеки играч започва играта със следните фигури: 1 цар, 1 топ, 1 офицер, 2 златни генерала, 2 сребърни генерала, 2 коня, 2 копия и 9 пешки. Стартовата позиция е показана на следната картинка:За разлика от западния шах, всички фигури са с еднакъв цвят и еднаква форма на неправилен петоъгълник. Принадлежността им се определя от посоката на ориентация.
Целта на играта е да се матира царя на противника, също както е и при стандартния Шах.

Движение на фигурите

Всички фигури в Шоги се местят и вземат по един и същ начин. Последните три реда от гледна точка на всеки играч се наричат зона за превръщане и когато някоя фигура (освен царя и златните генерали) достигне до тях, може да бъде превърната в съответната превърната фигура с различни начини на местене.

Цар

Царят се движи с по едно поле вертикално, хоризонтално или диагонално. Както е при стандартния Шах, царят не може да се мести на позиция, в която е застрашен от фигура на противника. Ако царят е атакуван (е в шах), съответният играч е длъжен да предотврати шаха незабавно. Ако това е невъзможно, той губи играта.

Златен генерал

Златният генерал се движи с по едно поле хоризонтално, вертикално или диагонално напред.

Сребърен генерал

Сребърният генерал се движи с по едно поле диагонално или право напред. Превърнатият сребърен генерал се движи като златен.

Кон

Конят се движи с едно поле право напред, последвано от едно поле диагонално напред и може да прескача заети полета. Превънатият кон се движи като златен генерал.

Копие

Копието се движи на неограничен брой полета право напред. Превърнатото копие се движи като златен генерал.

Офицер

Офицерът се движи на неограничен брой полета диагонално. Превърнатият офицер комбинира движенията на офицер и цар.

Топ

Топът се движи на неопределен брой полета вертикално или хоризонтално. Превърнатият топ комбинира движенията на топ и цар.

Пешка

Пешката се движи с по едно поле напред. Превърнатата пешка се движи като златен генерал.

Как се превръщат фигури

 • Когато фигура достигне до зоната за превръщане, играчът има възможност да я превърне. Ако е така, целевата превърната фигура се появява над игралната дъска и когато играчът реши да направи превръщане, той чуква върху предложената фигура. В противен случай той записва хода си без други действия.
 • Спечеленото повишение (от предходната точка) може да бъде отложено за по-късен ход стига този ход започва от зоната за превръщане. Няма значение къде завършва такъв ход.
 • Когато фигура достигне до ред, от който не може да се движи повече (последния ред за пешките, копията и конете или предпоследния за конете), тя трябва да бъде превърната незабавно.
 • Ако превърната фигура бъде взета, тя пак става каквато е била.
 • Фигура, поставена в зоната за превръщане не може да бъде превърната веднага - тя първо трябва първо да направи поне един нормален ход.

Как се спускат фигури

 • Вместо да направи нормален ход, играчът може да избере една от взетите фигури (от своята страна) и да я постави на празно поле на дъската като негова фигура (подобно на Шах с пленяване).
 • Не може да се постави пешка в колона, в която вече има непревърната пешка на същия играч.
 • Фигура не може да бъде спусната в поле, от което тя няма ход (на последния ред за пешките, копията и конете или предпоследния за конете).
 • Не е позволено да се дава шах със спускането на пешка.

Други важни правила

 • Играта бива спечелена когато матирате царя на противника. Поради правилото за спускане, равенството (пат) е малко вероятно.
 • Непрекъснатият шах е забранен. Играчът предизвикал такава ситуация е длъжен да я прекрати.

Ще играя тази игра

Вижте също: Шах, Китайски шах, Японски шах, Ъглов шах, Шах крепост, Шах орда, Шах с пленяване, Лапаница, Шах изтребление, Шах махараджа, Три шаха, Шах на тъмно, Атомен шах, Шах Янус, Шах посолство, Екранен шах, Луд екранен шах, Цилиндричен шах, Амазонски шах, Шах Беролина, Случаен шах на Фишер, Шах Леган, Конен шах, Грандшах, Случаен шах на Капабланка, Шах Лос Аламос, Неопределен шах, Минишоги, Шах със зарове, Рециклиран шах, Ледников шах, Шах Веемот, Шах Чеширска котка, Шах Конмат, Надбягващи се царе, Шах със зарове 10х10, Шах клане
Дата и час
Приятели на линия
Любими дискусии
Дружества
Подсказка на деня
Copyright © 2002 - 2023 Филип Рачунек, всички права запазени
Нагоре