Потребителско име: Парола:
Регистрация на нов потребител
Ще играя тази игра

Статистики за спечелените игри
бял3721 (50.37 %)
черен3617 (48.96 %)
Равни49 (0.66 %)

Камелот

Световна федерация по Камелот

Камелот се играе на дъска със 160 полета. Всеки играч започва с 14 фигури - 4 коня и 10 пешки. Началното разположение е показано на следната картинка:


Цел на играта

Всеки играч защитава специална част от дъската наречена замък. Белият замък се състои от две полета на първия ред (F1 и G1), черният замък се състои от две полета на последния ред (F16 и G16). Целта е да се завладее противниковия замък, като се поставят две от собствените фигури на двете полета от замъка или да се вземат всички противникови фигури.

Как се прави ход

В играта Камелот са позволени 4 вида ходове, в зависимост от избраната фигура и позицията:
 • Обикновен ход: Фигурата (както кон, така и пешка) може да се премести едно поле във всяка посока (хоризонтално, вертикално или диагонално) към съседното поле.
 • Галоп: Ако собствена фигура е на съседно поле, в която и да е посока (хоризонтално, вертикално или диагонално), фигурата (кон или пешка) може да я прескочи, ако следващото поле не е заето от никаква друга фигура. Това правило е известно и при Халма - прескочените фигури не се отстраняват от дъската, а фигурата може да продължи да прескача собствените фигури, докато е възможно, като не може да спре на полето, от което е започнат хода.
 • Вземане: Ако противникова фигура е разположена на съседно поле в което и да е направление (хоризонтално, вертикално или диагонално), фигурата (както кон, така и пешка) може да я прескочи, ако следващото поле не е заето от друга фигура. Прескочените фигури излизат от играта веднага, а ходът продължава задължително дотогава, докато фигурата може да прескача противникови фигури.
 • Конски удар: Конят може да съчетае галоп с вземане в ход наречен "Конски удар", като при това трябва да се изпълнят в посочения ред: първо – галоп, а после - вземане.
Как да завършим играта

Играта приключва когато се сбъдне едно от следните събития:
 • Един от играчите премести две фигури (от произволен вид) в замъка на противника. Този играч печели играта.
 • Един от играчите залови всички противникови фигури. Този играч печели играта.
 • Един от играчите не може да мести. Този играч губи играта.
 • И двамата играча имат останала само по една фигура. Играта е наравно.
Други важни правила

 • Точно както е и при шашките, прескачането на противниковите фигури е задължително. Това означава, че ако една фигура е застанала до фигура на противника и може да я прескочи, то тя е длъжна да го направи и да продължи да скача колкото дълго може. Обаче не е длъжна да направи възможно най-дългия скок – правилото за максимално вземане тук не се прилага.
 • Ако в дадена позиция е възможен Конски удар, скокът не е задължителен. Това означава, че играчът може да направи както скок, така и Конски удар (било то със същата фигура или с друга) по своя преценка.
 • Играчът не може да направи обикновен ход или галоп в собствения си замък. Позволява се скок (като част от Конски удар) в замъка, но играчът е задължен да премести фигурата си от там със следващия си ход. Това правило е с по-висок приоритет от правилото за скачане – това значи, че ако играчът има фигура в замъка си, следващият ход трябва да е точно с тази фигура дори и ако може да направи скок с друга.
 • Веднъж достигнала замъка на противника, фигурата не може да излиза от там. Позволено е да се мести от едното поле на замъка в другото (нарича се ход в замъка). Играчът има право на два такива хода по време на играта.

Ще играя тази игра

Вижте също: Таблут, Танкова битка, Халма 8х8, Халма 10х10, Амазонки, Джармо, Жабуняк, Джунгла, Анти Жабуняк, Сферичен Жабуняк, Не се сърди човече, Пробив, Асимилация, Атакс, Шаверси, Покер със зарове, Троен покер със зарове, Търсач на жаби, Логика, Манкала, Жабешки бутчета, Покер със зарове 6D, Троен покер със зарове 6D, Голяма джунгла, Конска битка, Камелот, Кам
Дата и час
Приятели на линия
Любими дискусии
Дружества
Подсказка на деня
Copyright © 2002 - 2020 Филип Рачунек, всички права запазени
Нагоре