Användarnamn: Lösenord:
Registrering av Ny Användare
Ratings
Lag
En lista med spel med minst ett lag med BKR. BKR bet yder "BrainKing Rating" och beräknas med hjälp av US Chess Federations formel(*) för varje enskilt spel efter varje lags resultat i lagmatcher. Klicka på en speltyp för att se den aktuella listan med rankade lag sorterade efter deras BKR.

Detta är en lista över endast etablerade BKR (visa provisorisk BKR också)


(*) Spelare som har avslutat minst 4 rankade partier av samma slag (alla som skapar ett nytt spel kan definiera om spelet ska bli "rankat" - resultatet påverkar BKR - eller inte), erhåller en "provisorisk BKR" vilken visas med kursiv stil (t.ex.. 1870).Efter 25 avslutade rankade spel av ett slag ändras den provisoriska ratingen till "etablerad BKR" och visas med normal stil (t.ex. 1853). Ju fler spel avslutar ju mer rättvisande blir din BKR, eftersom den då baserar sig på fler resultat.
Datum och tid
Vänner online
Favoritforum
Vängrupper
Dagens tips
Copyright © 2002 - 2019 Filip Rachunek, all rights reserved.
Tillbaka till sidans början