Användarnamn: Lösenord:
Registrering av Ny Användare
Vanliga frågor
Lista över alla ämnen i Vanliga Frågor

Tid per drag och semester lägen

Det finns olika möjligheter att ställa in tidskontroll för partier:
 • Dagar per dragoch Timmar per drag- definierar antal dagar och eller timmar för varje drag innan timeout inträffar. Tidräkningen börjar efter motståndarens senast drag och kan bli förlängd genom semester eller veckoslutsdagar (se nedan).
  Om du sätter både dagar per drag och timmar per dragtill 0 kommer tid ej att inverka på detta parti och timeout kan ej inträffa.
 • Semester och veckoslutsdagar
  • Vanlig semester-semester och veckoslutsdagar kan sättas vid Kalenderoch utökar kvarvarande tid när tidsrymden går över dem. Med andra ord, ingen timeout kan inträffa under en dag som är satt som semester eller veckoslut. Med "dag" avses tidsrymden 0.00AM - 24.00PM. i GMT+01.00 tidszon. (svensk tid).
  • Endast fastställda veckodagar- om ett spel är skapat med denna möjlighet kommer spelarens veckoslutinställning att bli ignorerad och standard Lördag-Söndag kommer att användas. Ej heller kommer ngn annan slags semester att kunna utnyttjas för detta spel. Sådana inbjudan till spel kommer att markeras med grönpunkt.
  • Inga lediga dagar detta spel spelas med absolut inga lediga dagar och tidsrymden mellan dragen är endast så stor som det definierade antalet dagar/timmar per drag.Sådana spelinbjudningar markeras med en röd punkt.
 • Time for game - this option sets a time limit for the whole game (also called Fischer's clock). It is defined by three parameters:
  • Time - specifies a time for all game moves in days and hours which is set for each player when the game starts. When a player makes a move, the elapsed time from the last move of the opponent is subtracted from this value. If the time drops to a zero, the player loses by a timeout.
  • Bonus - the number of days and hours which is added to the player's time left value each time he makes a move.
  • Limit - the maximum time left value for this game which cannot be exceeded using the Bonus feature.
  This time control is usually displayed in a short numeric format. For example, 7/1.4/15.2 means that initial time left value is set to 7 days, a player gets a bonus of 1 day and 4 hours for every move he performs and the maximum time left value can be 15 days and 2 hours.
  IMPORTANT! If the Fischer's clock is used, there are no vacation or weekend days!

Datum och tid
Vänner online
Favoritforum
Vängrupper
Dagens tips
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, all rights reserved.
Tillbaka till sidans början