Bruker navn: Passord:
Registrering av ny bruker
Spille dette spillet

Statistikk over vunnet spill
hvit1039816 (49.95 %)
svart1040765 (49.99 %)
Uavgjort1057 (0.05 %)

Backgammon

Startoppstilling og spillets hensikt

Backgammon og alle varianter av backgammon utgjør en litt anderledes type spill enn de "vanlige" brettspillene på BrainKing.com. Det er ikke et vanlig firkantet brett med firkantede ruter. Dette spillet spilles på et spesielt brett, med trekanter i to rader. En annen stor forskjell er at alle trekkene er basert på et terningkast med to terninger. Dette kastet genereres tilfeldig for hvert trekk.
Det er to sektorer på brettet, disse kalles for hvit og svart sitt hjemmeområde. Hvits hjemmeområde er definert av trekantene 19-24, og svart sitt av trekantene 1-6. Hver spiller starter med 15 brikker plassert som følger:Hensikten med spillet er å flytte alle ens egne brikker ut av brettet (gjøre rent bord) før motspilleren klarer det, og spillet er slutt når en av spillerne har klart dette.


Flytte brikker

Den spilleren som har tur skal kaste terningene, og flytte en eller flere av sine brikker i forhold til antall øyne på terningene. Terningene kastes automatisk når den spilleren som har tur åpner spillsiden første gang for dette trekket. Terningkastet vil ikke forandre seg selv om spilleren laster siden på nytt, eller hopper over spillet til senere. Terningkastet for dette trekket vises på høyre side av brettet (store terninger). Terningene for motspillerens siste trekk vises med litt mindre terninger på venstre side av brettet.
Hvis det er kastet to forskjellige antall øyne på terningene kan spilleren flytte to brikker i dette trekket. Først flyttes en brikke så mange ruter som den første (venstre) terningen viser. Deretter gjentas dette for den andre terningen. Begge flyttene kan være med samme brikke, eller det kan være med forskjellige brikker. Når det er kastet to like kan spilleren gjøre fire flytt, alle med samme terning-verdi. Hvis en spiller for eksempel har kastet 5-5 så kan han gjøre fire forskjellige flytt, hver på 5 felt, og med en eller eller tre eller fire forskjellige brikker. Hvit spiller flytter mot solen, fra trekantene "1" til "24", og svart flytter med solen. Bildene viser et trekk for hvit, og ett for svart (før og etter flytt):Bildene over viser at hvit flytter en brikke seks felter frem (fra 9 til 15), og en annen brikke tre felter frem (fra 1 til 4).Bildene over viser at svart flytter fire forskjellige brikker fire felter frem (fra 24 til 20, fra 13 til 9, fra 13 til 9, og fra 6 til 2).

Å slå ut motspillerens brikker

Spilleren slår ut en av motspillerens brikker når han flytter en av sine brikker til en trekant hvor det bare står en av motspillerens brikker. Dette kalles blot. Etter dette trekket fjernes den utslåtte brikken fra brettet og flyttes til barrieren. Bildet viser et eksempel på at hvit slår ut en av svart sine brikker (fra 17 til 20, før og etter hvitt trekk).
Å flytte egne brikker ut av brettet

Spilleren kan flytte sine egne brikker ut av brettet hvis alle disse betingelsene er oppfyllt:
 • Alle spillerens brikker er flyttet inn i spillerens hjemmeområde. For hvit betyr dette at alle brikkene må stå på en eller flere av trekantene 19-24, og for svart må alle brikkene befinne seg innenfor trekantene 1-6. Bildet viser et eksempel hvor dette er tilfellet for hvit, men ikke for svart: • Ingen av spillerens brikker står på barrieren.
 • Brikken som skal flyttes havner nøyaktig en plass utenfor hjemmeområdet når den flyttes det antall øyne som terningen viser. Bildet viser at hvit kan flytte ut en brikke fra trekant 20 siden han har kastet 5.
 • Unntak fra denne siste regelen: den bakerste brikken kan likevel flyttes selv om terningkastet egentlig ville vært for langt. Bildet viser at hvit har flyttet ut en brikke fra trekant 20 selv om terningen viser 6.
Andre viktige regler

 • Spilleren kan ikke flytte sin brikke til en trekant som er opptatt av to eller flere av motspillerens brikker. Dette kalles en blokk.
 • Når en spiller har en eller flere brikker på barrieren må disse bringes inn i spillet igjen før noen av de andre brikkene på brettet kan flyttes. Brikkene som flyttes inn fra barrieren plasseres i motspillerens hjemmeområde i forhold til antall øyne som er kastet. Alle regler som har vært nevnt (samme eller forskjellig antall øyne, blokk, blot) gjelder her også.
 • Hvis en spiller ikke har noe lovlig trekk som kan gjøres vil han få beskjed om dette med en melding. Han må så passe sin tur over til motspilleren ved å klikke på Pass-knappen.
 • Hvis en spiller ønsker å benytte den andre terningen først må han klikke på "bytt terning"-lenken under spillbrettet. Det er flere situasjoner hvor ikke denne lenken vises:
  • Begge terningene viser samme antall øyne.
  • Spilleren kan ikke gjøre noe lovlig trekk med den andre terningen.
 • Hvis mulig må begge terningene benyttes. Det betyr at i spesielle situasjoner kan noen brikker bli "frosset" ettersom å flytte disse brikkene ville skape en situasjon hvor den andre terningen ikke kan benyttes.
 • Hvis bare en av terningene kan benyttes skal alltid den med høyest antall øyne benyttes.

Doblingskube

Backgammon (og alle dets varianter) er det eneste spillet som kan settes opp som en match som benytter en doblingskube. En match er definert av det antallet poeng som er nødvendig for å vinne. Antall poeng en spiller får i et enkelt spill (som er en del av en hel match) avhenger av scoringsreglene og verdien av doblingskuben. Disse reglene blir forklart i neste avsnitt.
Doblingskuben vises på høyre kant av spillbrettet, og startverdien er satt til 1:Når doblingskuben brukes i et spill har spillerne valget mellom å kaste terningene og flytte som vanlig, eller å tilby å doble. Hvis det blir gitt et tilbud om å doble må motspilleren velge mellom å akseptere tilbudet eller å avvise det. Hvis tilbudet aksepteres blir verdien på doblingskuben multiplisert med 2. Hvis tilbudet avvises er spillet tapt, og verdien av doblingskuben blir lagt til vinnerens score. Gammon og backgammons betyr ikke noe når et tilbud om dobling blir avslått (se Poengberegning i neste avsnitt)
Hvis et tilbud om dobling aksepteres er det den som aksepterte doblingen som nå rår over doblingskuben, og den vises nå på denne spillerens sin side av brettet med den nye verdien. Bildet viser brettet etter at den første doblingen er akseptert:Verdien av doblingskuben kan økes til 4, 8, 16, 32 og 64. Etter at det første doblingstilbudet er akseptert er det bare den som rår over kuben som kan komme med et nytt doblingstilbud, dermed kan et nytt tilbud om dobling bare gjøres vekselvis av spillerne.

poenberegning

Etter at en av spillerne har gjort rent bord (flyttet ut alle sine brikker) er dette spillet i matchen ferdig, og vinneren får poeng i forhold til sluttstillingen i spillet:
 • Enkelt spill (1 poeng) - når motspilleren har fått flyttet ut minst en brikke.
 • Gammon (2 poeng) - når motspilleren ikke har fått flyttet ut noen brikker.
 • Backgammon (3 poeng) - når motspilleren ikke har fått flyttet ut en eneste brikke, og endatil har brikker som står på barrieren eller i vinnerens hjemmeområde (de seks trekantene som vinneren flytter ut sine brikker fra).

Denne poengsummen multipliseres med verdien av doblingskuben. Hvis vinneren scorer backgammon (3 poeng), og doblingskuben viser 4 får altså vinneren 12 poeng som legges til matchens score

Andre viktige regler i forhold til doblingskuben

 • Matchen kan settes opp til å være 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 eller 21 poengs match.
 • Hvis taperen har klart å få flyttet ut minst en brikke er resultatet alltid enkelt spill (1 poeng). dette gjelder også selv om taperen har brikker stående på barrieren.
 • Et doblingstilbud kan ikke gjøres i den første omgangen av spillet. Den spilleren som vant det innledende terningkastet kaster og flytter som vanlig. I neste omgang har så den andre spilleren anledning til å tilby å doble.
 • En spiller som mangler 1 poeng på å vinne matchen vil ikke ha anledning til å doble siden et avslag alltid vil vinne matchen for ham.
 • Når verdien av doblingskuben er blitt så stor at spilleren vil komme til å vinne uansett så vil ikke systemet lenger gi denne spilleren anledning til å doble. Det er jo da ikke lenger være noe vits i å øke doblingsverdien mer.
 • Crawford-regelen: Hvis en spiller bare mangler 1 poeng på å vinne matchen vil neste spill bli spillt som en Crawford-runde. I en Crawford-runde benyttes ikke doblingskuben. Hvis dette spillet også avsluttes uten at matchen avsluttes kan doblingskuben benyttes i alle de gjenværende spillene i matchen.

Spille dette spillet

Se også: Backgammon, Nackgammon, Anti Backgammon, Backgammon kappløp, Overfyllt backgammon, Hyper backgammon, Cloning Backgammon, Gresshoppe, Plakoto, Fevga
Dato og tid
Innloggede venner
Favorittforum
Laug
Dagens tips
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, all rights reserved.
Tilbake til toppen