Spelersnaam: Wachtwoord:
Registratie voor nieuwe spelers
Speel dit nu

Winststatistieken
wit973171 (49.93 %)
zwart974700 (50.01 %)
Remise1017 (0.05 %)

Backgammon

Beginopstelling en doel van het spel

Backgammon en zijn varianten zijn lichtelijk anders dan de andere ("normale") bordspellen op BrainKing. Er is geen vierkant bord met vierkante velden, het spel wordt gespeeld op een speciaal driehoeken-in-twee-rijen blad. Het andere verschil is dat alle zetten gebaseerd zijn op een worp met twee dobbelstenen, die volstrekt willekeurig wordt gegenereerd voor elke beurt.
Er zijn twee gedeeltes van het bord die respectievelijk het witte en het zwarte huis worden genoemd. Het witte huis is gedefinieerd door de driehoeken 19-24 en het zwarte huis wordt gevormd door de driehoeken 1-6. Elke speler begint met 15 stukken op specifieke posities:Het doel is om alle eigen stenen van het bord te spelen en te voorkomen dat de tegenstander hetzelfde eerst doet. De partij is afgelopen wanneer alle stenen van een speler van het bord zijn verdwenen.


Het verplaatsen van de stenen

Wanneer een speler aan de beurt is, dient hij/zij de dobbelstenen te gooien en dan één of meer van zijn/haar stukken het aantal ogen elke dobbelsteen vooruit te bewegen. De dobbelstenen worden automatisch gegooid wanneer de speler die aan de beurt is de partijpagina opent. Er wordt niet opnieuw gegooid als de speler besluit op een later tijdstip zijn beurt af te maken. De dobbelstenen voor de huidige beurt worden getoond in de rechterhelft van het bord (de grotere dobbelstenen) en de dobbelstenen van de vorige beurt van de tegenstander op de linkerhelft van het bord (de kleinere dobbelstenen).
Wanneer twee verschillende ogen worden gegooid, kan de speler twee zetten doen in die beurt. Hij/zij neemt de waarde van de eerste (linker) dobbelsteen en verplaatst een steen hetzelfde aantal stappen. Daarna doet hij/zij hetzelfde voor de tweede dobbelsteen. Beide zetten kunnen gedaan worden met dezelfde steen of twee verschillende. Wanneer twee keer hetzelfde aantal ogen wordt gegooid, wordt de waarde van de worp verdubbeld en kan de speler vier zetten doen in deze beurt, (bijvoorbeeld, als er dubbel 5 gegooid wordt, mogen vier zetten van 5 stappen gedaan worden). De witspeler beweegt de stukken tegen de klok in (vanaf de "1" driehoek naar "24") en de zwartspeler verplaatst de zwarte stenen met de klok mee. De volgende afbeeldingen tonen een witte en een zwarte zet (voor en na de zet):De afbeeldingen hierboven tonen dat wit een stuk 6 stappen (van 9 naar 15) heeft verplaatst en een stuk drie stappen (van 1 naar 4)De afbeeldingen hierboven tonen dat zwart vier stenen vier stappen heeft verplaatst (van 24 naar 20, van 13 naar 9, van 13 naar 9, en van 6 naar 2).

Het slaan van stenen van de tegenstander

De speler slaat een steen van de tegenstander wanneer hij een steen naar een driehoek verplaatst die slechts bezet wordt door één steen van de tegenstander (dit wordt een blot genoemd). Na zo'n zet wordt de geslagen steen van het bord verwijderd en op de balk geplaatst. De volgende afbeeldingen tonen een voorbeeld van wit die een zwarte steen slaat (van 17 naar 20, voor en na de witte zet).
Het van-het-bord-spelen van eigen stenen

De speler kan zijn eigen stenen van het bord spelen wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:
 • Alle stenen van de speler zijn in zijn eigen huis. Dit betekent dat wit al zijn stenen op één of meer van de driehoeken in het 19-24 gebied heeft. Voor zwart zijn dit de 1-6 driehoeken. De volgende afbeelding toont de situatie waar aan deze voorwaarde is voldaan door wit, maar nog niet door zwart: • Er zijn geen stenen van de speler op zijn eigen balk.
 • De plaats waarnaartoe de stenen uitgegooid moeten worden ligt precies achter de laatste driehoek. De afbeelding hierboven laat zien dat wit een steen vanaf de 20 driehoek van het bord kan spelen omdat een 5 is gegooid.
 • Er is een uitzondering op de vorige voorwaarde - wanneer de verwijderende zet hoger is dan het vereiste aantal ogen om een steen uit te gooien en er geen andere stenen van de speler staan op posities verder naar achteren, dan kan die steen verwijderd worden. Deze afbeelding toont dat wit de steen vanaf de 20 driehoek heeft verwijderd ook al geeft de dobbelsteen een 6 weer.
Andere belangrijke regels

 • De speler kan geen steen verplaatsen naar een driehoek die bezet wordt door twee of meer stukken van de tegenstander (dit wordt een blok genoemd).
 • Wanneer één of meer stenen van een speler zich op de balk bevinden, moet de speler deze eerst van de balk spelen voordat hij een zet kan doen met een andere steen op het bord. De stenen op de balk worden in het huis van de tegenstander geplaatst volgens het aantal ogen op de huidige worp met de dobbelstenen. Alle vorige regels (zelfde of verschillende ogen op dobbelstenen, blokken, blots) worden hier ook toegepast.
 • Wanneer een speler geen geldige zet kan doen krijgt hij/zij hierover een melding "U kunt geen geldige zet doen" en moet de beurt voorbij laten gaan door een "lege" zet te doen door direct op een van de zetknoppen te klikken. Zo'n zet wordt als een "pass" getoond in de partijnotatie.
 • Wanneer een speler eerst de tweede dobbelsteen wil gebruiken, dient hij/zij op "Verwissel dobbelstenen" onder het speelbord te klikken. Er zijn twee situaties waarin deze mogelijkheid niet getoond wordt:
  • Beide dobbelstenen tonen dezelfde waarde.
  • De speler kan geen geldige zet doen met de tweede dobbelsteen
 • Als er de mogelijkheid bestaat beide dobbelstenen te gebruiken, dan dient dat te gebeuren. Dit betekent dat sommige op zich niet verkeerde (eerste) zetten toch niet uitgevoerd kunnen en mogen worden, omdat dit dan een situatie zou creëren waarbij de tweede dobbelsteen niet gebruikt kan worden.
 • Wanneer er slechts één dobbelsteen gebruikt kan worden, dan dient dit degene met het hoogste aantal ogen te zijn.

De verdubbelsteen

Backgammon (en varianten) is het enige spel dat gespeeld kan worden als Match met verdubbelingen. Zo'n match wordt gekenmerkt door het aantal punten dat een speler moet halen om te winnen. Het aantal punten dat per aparte matchpartij verdiend wordt, hangt af van de scoringsregels en de eventuele verdubbelingswaarde - alle details worden onderstaand beschreven.
De verdubbelingswaarde wordt aan de rechterkant van het bord weergegeven en de uitgangswaarde is 1:Wanneer er met verdubbeling wordt gespeeld, dan heeft elke speler aan het begin van zijn beurt de keuze om of de dobbelstenen te werpen (en vervolgens de zetten uit te voeren), of om een verdubbeling aan te bieden. Indien voor een verdubbeling gekozen wordt, dan wordt eerst dit voorstel verstuurd en er nog geen worp met de dobbelstenen uitgevoerd. De tegenstander moet vervolgens in de volgende beurt beslissen of hij het voorstel aanneemt (waardoor de partijwaarde met 2 wordt vermenigvuldigd) of afwijst, dit laatste leidt tot automatisch verlies van de partij ten koste van het aantal punten wat de verdubbelingsfactor aan de rechterkant van het bord op dat moment weergeeft. Dit totaal wordt dan bij de score van de "winnaar" opgeteld. "Gammons" en "Backgammons" worden niet meegerekend wanneer een verdubbelingsvoorstel wordt afgewezen. (zie Scoringsregels verderop)
Indien het verdubbelingsvoorstel wordt geaccepteerd, dan kan in het vervolg van de partij alleen nog de accepterende speler van de verdubbelingsoptie gebruik maken. In andere woorden: geen enkele speler kan twee keer achter elkaar een verdubbeling aanbieden, zonder dat de tegenstander tussendoor eerst zelf een verdubbeling heeft voorgesteld. De accepterende speler wordt zo lang hij zelf geen verdubbeling aanbiedt "eigenaar" van de verdubbeling en de waarde wordt aan zijn kant van het bord, met de nieuwe waarde weergegeven. De onderstaande afbeelding laat het bord zien nadat een eerste verdubbeling is geaccepteerd:Als beide spelers tegen elkaar op blijven bieden kan de verdubbelingswaarde zo telkens met een factor 2 vergroot worden tot 4, 8, 16, 32 en 64.

Scoringsregels

Nadat één van de spelers al zijn stenen van het bord gespeeld heeft is die partij van de match afgelopen en worden de punten (of het punt) bij de score van de winnaar opgeteld. Hoeveel punten hangt af van de situatie op het bord:
 • Single (1 punt) - de verliezer heeft tenminste ook één steen van het bord gespeeld.
 • Gammon (2 punten) - de verliezer heeft alle stenen nog op het bord staan.
 • Backgammon (3 punten) - de verliezer heeft nog geeneen steen van het bord gespeeld én heeft nog steeds stenen in het huis van de tegenstander (waarvandaan deze zijn stenen van het bord gespeeld heeft) of op zijn eigen balk staan.

Dit totaal wordt vermenigvuldigd met de verdubbelingswaarde van de partij - is de partijwaarde 1 (single) en de verdubbelingswaarde ook 1, dan krijgt de winnaar er in totaal 1 punt bij. Is de verdubbelingswaarde 4 en heeft de speler een backgammon gescoord, dan krijgt hij dus (3x4=) 12 punten.

Andere belangrijke regels met betrekking op de verdubbelsteen

 • Een match kan gaan tot 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 of 21 punten.
 • Wanneer de verliezer tenminste één steen van het bord gespeeld heeft, is het resultaat altijd een Single (1 punt), ook al staan nog zo veel stenen weer elders op het bord of op de balk.
 • Er kan niet al bij de eerste zet een voorstel tot verdubbeling gedaan worden, aangezien de worp voor de eerste zet al is uitgevoerd. Degene die deze worp "gewonnen" heeft, moet eerst de bijbehorende zetten uitvoeren en vervolgens heeft de tegenstander de keus een verdubbeling aan te bieden of gewoon de dobbelstenen te werpen.
 • Wanneer een speler nog slechts één punt nodig heeft om de match te winnen, dan is het volkomen overbodig voor hem om een verdubbeling aan te bieden en blijft deze optie dan ook achterwege (dit geldt ook als hij nog een paar punten nodig heeft, maar het aantal benodigde punten kleiner is dan de verdubbelingswaarde op dat moment).
 • Crawfordregel: Op het moment dat een speler een score bereikt waarbij hij in de volgende partij nog slechts één punt nodig heeft om de match te winnen, dan wordt die volgende partij gespeeld als Crawfordpartij. In een Crawfordpartij wordt de verdubbelsteen niet gebruikt. Wanneer na deze partij de match nog niet is afgelopen, dan kan de verdubbelsteen weer in alle daaropvolgende partijen van de match gebruikt worden door de tegenstander.

Speel dit nu

Zie ook: Backgammon, Nackgammon, Antigammon, Racegammon, Meutegammon, Hypergammon, Kloongammon, Sprinkhaan, Plakoto, Fevga
Datum en tijd
Aanwezige vrienden
Favoriete Forums
Genootschappen
Tip van de dag
Copyright © 2002 - 2021 Filip Rachunek, alle rechten voorbehouden.
Terug naar boven