Bruker navn: Passord:
Registrering av ny bruker
Rating
Lag
En liste over spill hvor minst et lag har BKR. BKR betyr "BrainKing Rating", og den beregnes ifølge Det Amerikanske Sjakkforbundet sin formel(*) uavhengig for hver type spill etter lagmatch resultatene. Klikk på en spilltype for å få den gjeldende listen over ratede lag sortert etter BKR.

Denne listen viser bare etablerte BKR (vis også midlertidige BKR)


(*)En spiller som har avsluttet 4 eller flere ratede spill av en type oppnår en "midlertidig BKR". Denne vises i kursiv (f.eks. 1870). Når 25 ratede spill er avsluttet blir "midlertidig BKR" endret til "etablert BKR" og den blir da vist med normal font (f.eks. 1853). BKR blir mer og mer nøyaktig jo flere spill du har avsluttet siden den baseres på fler og fler resultater.
Dato og tid
Innloggede venner
Favorittforum
Laug
Dagens tips
Copyright © 2002 - 2021 Filip Rachunek, all rights reserved.
Tilbake til toppen