User Name: Password:
New User Registration
Moderator: Flake 
 BrainKing.hh

Translator(s): whikki, Luisifer, Flake, Mach Machovic, Holyman, Evásek

Tož vité o hanáckyho stolo!!!
Messages per page:
List of discussion boards
You are not allowed to post messages to this board. Minimum level of membership required for posting on this board is Brain Pawn.
Mode: Everyone can post
Search in posts:  

11. August 2008, 19:15:45
Kašpárek *1227* 
Subject: Další přelóskávací renonc
Trojité kostkové cukr a Kostkové cukr:
"3 stény" a "4 stény" bych nahradil za "3 stény kósky" a "4 stény kósky"

11. August 2008, 19:21:09
Flake 
Subject: Re: Další přelóskávací renonc
Kašpárek : spíš bych řek "kóske" anebo "kostke", jestli myslíš kostky ... ale klidně bych to nechal tak, jak to je ...

11. August 2008, 21:57:13
Kašpárek *1227* 
Subject: Re: Další přelóskávací renonc
Flake:
myslím kósky/kóske a ne kostky

12. August 2008, 09:37:38
Flake 
Subject: Re: Další přelóskávací renonc
Kašpárek : ale tak proč ne ... :)

Date and time
Friends online
Favourite boards
Fellowships
Tip of the day
Copyright © 2002 - 2019 Filip Rachunek, all rights reserved.
Back to the top