User Name: Password:
New User Registration
Moderator: Flake 
 BrainKing.hh

Translator(s): whikki, Luisifer, Flake, Mach Machovic, Holyman, Evásek

Tož vité o hanáckyho stolo!!!
List of discussion boards
Mode: Everyone can post
Search in posts:  

11. August 2008, 19:15:45
Kašpárek *1227* 
Subject: Další přelóskávací renonc
Trojité kostkové cukr a Kostkové cukr:
"3 stény" a "4 stény" bych nahradil za "3 stény kósky" a "4 stény kósky"

Date and time
Friends online
Favourite boards
Fellowships
Tip of the day
Copyright © 2002 - 2020 Filip Rachunek, all rights reserved.
Back to the top